search
Log In
Testing new Portal JCoP Cafe from 19th - 23rd June 2019
6 votes
19 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
in Moveable Asset (Alih) 1,480 points

1 Answer

1 vote

Selaras dengan Seksyen 25, 26 dan 27 Akta Arkib Negara 2003, Arkib Negara adalah bertanggungjawab memantau, merancang dan melaksanakan program pelupusan rekod di kementerian, jabatan dan agensi awam. Dalam hal ini, Pelupusan Rekod adalah bermaksud cara menguruskan pengasingan rekod untuk tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya. Ia meliputi semua jenis dan format rekod termasuk rekod elektronik.

Untuk maklumat lanjut pihak puan boleh merujuk kepada laman sesawang www.arkib.gov.my/web/guest/panduan-pelupusan-rekod

8,080 points

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

...