search
Log In
12 votes
94 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
in Miscellaneous 2,970 points 3 7 27

4 Answers

3 votes
 
Best answer

Antaranya;

  1. Menganjurkan Roadshow ke setiap cawangan/jkr negeri
  2. Hebahan maklumat/ aktiviti KM melalui email kepada semua kakitangan
  3. Mewujudkan komuniti KM di setiap cawangan/ jkr negeri
3,150 points 3 12 24
selected by
3 votes
Memberi lebih banyak pendedahan tentang kepentingan dan kebaikan yang boleh diperolehi di semua peringkat kakitangan dan cawangan.
330 points 1 2 5
4 votes

Dengan antaranya:

  1. Menyedia kertas kerja dan membentangkannya di dalam Mesyuarat Pegawai Kanan / Mesyuarat mengikut displin dan seminar seminar
  2. Melaksanakan Mesyuarat Lesson Learnt semua projek dan mengedarkan hasil Mesyuarat kepada semua yang terlibat seperti HOPT/HODT dan pelanggan
  3. Merekodkan semua pengetahuan dalam penulisan dan di masukkan kedalam bulettin cawangan / negeri dan banyak kaedah lain
2,430 points 4 15 34
3 votes

39,540 points 30 76 149
2

Terima kasih atas perkongsian tuan @khairilhizar

...