search
Log In
2 votes
18 views
Salam dan Selamat Sejahtera,

Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia?

Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P).11-6 bagi mendapatkan maklumbalas bagi setiap aduan sepertimana keperluan dalam Sistem Pengurusan Kualiti JKR Malaysia.

Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap.

Sekian, terima kasih.
in Miscellaneous 3,500 points
recategorized by

Please log in or register to answer this question.

...