search
Log In
7 votes
66 views
Pegawai-pegawai JKR perlu memastikan sesuatu projek yang dirancang memenuhi keperluan semasa Pihak Berkuasa Tempatan, Undang-undang Kecil Bangunan 1984, serta lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan.

Namun sekiranya jumlah projek yang dilakasanakan oleh setiap pegawai adalah terlampau banyak, ia boleh menyebabkan pegawai lambat dalam membuat keputusan kerana memerlukan masa untuk memastikan keputusan yang bakal disampaikan tidak bercanggah dengan peraturan dan perundangan semasa jabatan dan negara.

Di sini, jumlah projek yang 'terlampau banyak' adalah subjektif dan perlu dikaji supaya agihan bilangan projek dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun mengikut sumber tenaga yang ada.
in Human Resource Management (PM) 810 points 3 7 11

1 Answer

4 votes
Adakah kualiti sesuatu projek bergantung kepada jumlah pegawai? Apakah nisbah yang sesuai? Semua persoalan ini memerlukan jawapan yang subjektif.
45,490 points 22 91 219
...