search
Log In
3 votes
29 views
Apakah kesan dan impak sekiranya sesuatu jalan yang baru sahaja diturap, terus dibuka kepada pengguna trafik tanpa menunggu sekurang-kurangnya 4 jam atas faktor jalan tersebut mempunyai kapasiti trafik yang tinggi pada waktu siang.
in Pavement 390 points 1 3 10

Please log in or register to answer this question.

...