search
Log In

Recent questions and answers in Assets & Facilities Management

16 votes
1 answer 43 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered 9 minutes ago in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,120 points
13 votes
1 answer 29 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
answered 12 minutes ago in Assets & Facilities Management Gregory 2,120 points
13 votes
1 answer 9 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered 3 hours ago in Moveable Asset (Alih) Gregory 2,120 points
6 votes
1 answer 7 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
answered 3 hours ago in Assets & Facilities Management Gregory 2,120 points
13 votes
1 answer 15 views
18 votes
2 answers 33 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
answered 4 days ago in Assets & Facilities Management shdzain 6,060 points
36 votes
8 answers 196 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Jul 6 in Moveable Asset (Alih) khairilhizar 34,520 points
10 votes
1 answer 35 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
answered Jun 20 in Assets & Facilities Management Gregory 2,120 points
13 votes
1 answer 38 views
9 votes
2 answers 43 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
answered Jun 18 in Fixed Asset (Tak Alih) suhailicsfb 190 points
7 votes
1 answer 21 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
answered Jun 12 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 8,110 points
9 votes
1 answer 38 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
answered Jun 6 in Fixed Asset (Tak Alih) farizs 5,350 points
15 votes
1 answer 24 views
Sedia maklum, ujian pencahayaan dalam bangunan dilaksanakan oleh JKR Elektrik. Apakah kepentingan ujian pencahayaan tersebut? Berapa kali ujian pencahayaan perlu dilaksanakan? Adakah ujian tersebut berkaitan dengan inspektorat DOSH? Mohon pencerahan...
answered May 20 in Assets & Facilities Management ZainiAH 1,140 points
8 votes
2 answers 27 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
answered May 7 in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 35,990 points
14 votes
1 answer 31 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
answered Apr 28 in Moveable Asset (Alih) shdzain 6,060 points
6 votes
0 answers 6 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,020 points
12 votes
2 answers 44 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan Mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan.Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
answered Apr 23 in Assets & Facilities Management azudin 35,990 points
7 votes
0 answers 9 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
9 votes
0 answers 16 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 8,110 points
11 votes
0 answers 15 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 3,820 points
13 votes
1 answer 23 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
answered Feb 19 in Fixed Asset (Tak Alih) iswat.jkr 230 points
13 votes
2 answers 35 views
Apakah syarat2 perlaksanaan Building Condition Assessment (BCA) kpd sesebuah bangunan?
answered Feb 11 in Assets & Facilities Management NizamSani 1,420 points
18 votes
1 answer 28 views
Apakah kesemua Agensi Kerajaan yang lain dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah dimaklum dengan jelasnya tentang proses dan tatacara penyerahan aset tak alih yang perlu diserahkan kepada pihak JKR untuk tujuan penyenggaraan?
answered Feb 8 in Fixed Asset (Tak Alih) norazrin 240 points
To see more, click for all the questions in this category.
...