search
Log In

Recent questions and answers in Assets & Facilities Management

11 votes
3 answers 68 views
Apakah kaedah yang berkesan dan pantas untuk mengetahui kebocoran paip air di dalam dinding rumah?
answered 3 days ago in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 41,210 points 102 171 280
8 votes
1 answer 37 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
answered 6 days ago in Fixed Asset (Tak Alih) Shamsuddin 1,160 points 1 3 14
2 votes
1 answer 18 views
Menyahut saranan kerajaan dalam menggalakkan warganya bersukan, ingin saya bertanya adakah equipment di gym KKR diselenggara secara berkala dan mempunyai SOP bagi setiap peralatan? Selain dari pengguna peralatan, apakah aktiviti yang boleh dilakukan dan waktu penggunaan gym.
answered Oct 28 in Assets & Facilities Management Ismail Hanafi 48,870 points 9 18 55
3 votes
1 answer 41 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
answered Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) zylina1910 750 points 5 14
5 votes
1 answer 24 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
answered Sep 11 in Assets & Facilities Management khudri 18,430 points 37 73 153
4 votes
0 answers 15 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 530 points 4 10
19 votes
1 answer 57 views
Apakah status terkini perlaksanaan J10? Adakah sudah diimplementasi atau masih dalam pembinaan? Mohon pencerahan...
answered Sep 9 in Assets & Facilities Management khudri 18,430 points 37 73 153
21 votes
2 answers 70 views
Penyelenggaraan jalan di Malaysia terbahagi kepada penyelenggaraan di bawah JKR Negeri, JKR Persekutuan, Majlis Perbandaran dan juga konsesi. Walaubagaimanapun, jika disebut jalan rosak sudah semestinya ditujukan kesalahan tersebut kepada pihak JKR walaupun jalan tersebut bukan di bawah kendalian JKR. Adakah terdapat perancangan dalam membersihkan imej JKR yang kian tercalar?
answered Sep 8 in Assets & Facilities Management KHAIRUL AMIRUL 17,150 points 26 61 120
4 votes
1 answer 25 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
answered Sep 4 in Assets & Facilities Management mhafizs 6,870 points 2 13 54
5 votes
0 answers 36 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
asked Aug 29 in Moveable Asset (Alih) azman77 390 points 2 3 6
17 votes
1 answer 70 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered Jul 19 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,930 points 3 7 26
14 votes
1 answer 60 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
answered Jul 19 in Assets & Facilities Management Gregory 2,930 points 3 7 26
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19 in Moveable Asset (Alih) Gregory 2,930 points 3 7 26
7 votes
1 answer 14 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
answered Jul 18 in Assets & Facilities Management Gregory 2,930 points 3 7 26
13 votes
1 answer 38 views
Apakah formula APD untuk FM?
answered Jul 18 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,930 points 3 7 26
18 votes
2 answers 37 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
answered Jul 14 in Assets & Facilities Management shdzain 8,420 points 18 26 75
37 votes
8 answers 201 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Jul 6 in Moveable Asset (Alih) khairilhizar 38,250 points 30 72 142
10 votes
1 answer 35 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
answered Jun 20 in Assets & Facilities Management Gregory 2,930 points 3 7 26
13 votes
1 answer 43 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
answered Jun 20 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,930 points 3 7 26
9 votes
2 answers 50 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
answered Jun 18 in Fixed Asset (Tak Alih) suhailicsfb 190 points 5
8 votes
1 answer 26 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
answered Jun 12 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 9,180 points 5 23 66
9 votes
1 answer 41 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
answered Jun 6 in Fixed Asset (Tak Alih) farizs 5,420 points 12 26 73
15 votes
1 answer 27 views
Sedia maklum, ujian pencahayaan dalam bangunan dilaksanakan oleh JKR Elektrik. Apakah kepentingan ujian pencahayaan tersebut? Berapa kali ujian pencahayaan perlu dilaksanakan? Adakah ujian tersebut berkaitan dengan inspektorat DOSH? Mohon pencerahan...
answered May 20 in Assets & Facilities Management ZainiAH 1,140 points 1 5 13
8 votes
2 answers 31 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
answered May 7 in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 42,690 points 21 83 202
14 votes
1 answer 32 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
answered Apr 28 in Moveable Asset (Alih) shdzain 8,420 points 18 26 75
6 votes
0 answers 7 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 41,210 points 102 171 280
11 votes
2 answers 61 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan Mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan.Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
answered Apr 23 in Assets & Facilities Management azudin 42,690 points 21 83 202
7 votes
0 answers 16 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,630 points 5 13 23
To see more, click for all the questions in this category.
...