search
Log In

Recent questions and answers in Assets & Facilities Management

2 votes
1 answer 34 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
answered Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) zylina1910 420 points
3 votes
1 answer 18 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
answered Sep 11 in Assets & Facilities Management khudri 17,890 points
3 votes
0 answers 14 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 380 points
1 vote
0 answers 10 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 380 points
19 votes
1 answer 50 views
Apakah status terkini perlaksanaan J10? Adakah sudah diimplementasi atau masih dalam pembinaan? Mohon pencerahan...
answered Sep 9 in Assets & Facilities Management khudri 17,890 points
21 votes
2 answers 64 views
Penyelenggaraan jalan di Malaysia terbahagi kepada penyelenggaraan di bawah JKR Negeri, JKR Persekutuan, Majlis Perbandaran dan juga konsesi. Walaubagaimanapun, jika disebut jalan rosak sudah semestinya ditujukan kesalahan tersebut kepada pihak JKR walaupun jalan tersebut bukan di bawah kendalian JKR. Adakah terdapat perancangan dalam membersihkan imej JKR yang kian tercalar?
answered Sep 8 in Assets & Facilities Management KHAIRUL AMIRUL 15,870 points
2 votes
1 answer 22 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
answered Sep 4 in Assets & Facilities Management mhafizs 5,110 points
3 votes
0 answers 24 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
asked Aug 29 in Moveable Asset (Alih) azman77 370 points
17 votes
1 answer 57 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered Jul 19 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,860 points
14 votes
1 answer 44 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
answered Jul 19 in Assets & Facilities Management Gregory 2,860 points
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19 in Moveable Asset (Alih) Gregory 2,860 points
6 votes
1 answer 10 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
answered Jul 18 in Assets & Facilities Management Gregory 2,860 points
13 votes
1 answer 33 views
18 votes
2 answers 36 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
answered Jul 14 in Assets & Facilities Management shdzain 6,330 points
37 votes
8 answers 201 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Jul 6 in Moveable Asset (Alih) khairilhizar 36,130 points
10 votes
1 answer 35 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
answered Jun 20 in Assets & Facilities Management Gregory 2,860 points
13 votes
1 answer 40 views
9 votes
2 answers 48 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
answered Jun 18 in Fixed Asset (Tak Alih) suhailicsfb 190 points
8 votes
1 answer 23 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
answered Jun 12 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 8,140 points
9 votes
1 answer 39 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
answered Jun 6 in Fixed Asset (Tak Alih) farizs 5,400 points
15 votes
1 answer 25 views
Sedia maklum, ujian pencahayaan dalam bangunan dilaksanakan oleh JKR Elektrik. Apakah kepentingan ujian pencahayaan tersebut? Berapa kali ujian pencahayaan perlu dilaksanakan? Adakah ujian tersebut berkaitan dengan inspektorat DOSH? Mohon pencerahan...
answered May 20 in Assets & Facilities Management ZainiAH 1,140 points
8 votes
2 answers 27 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
answered May 7 in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 37,130 points
14 votes
1 answer 32 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
answered Apr 28 in Moveable Asset (Alih) shdzain 6,330 points
6 votes
0 answers 6 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 39,250 points
11 votes
2 answers 47 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan Mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan.Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
answered Apr 23 in Assets & Facilities Management azudin 37,130 points
7 votes
0 answers 12 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
To see more, click for all the questions in this category.
...