search
Log In

Recent questions and answers in Fixed Asset (Tak Alih)

17 votes
1 answer 54 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered Jul 19 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,860 points
13 votes
1 answer 28 views
13 votes
1 answer 39 views
9 votes
2 answers 47 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
answered Jun 18 in Fixed Asset (Tak Alih) suhailicsfb 190 points
9 votes
1 answer 38 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
answered Jun 6 in Fixed Asset (Tak Alih) farizs 5,400 points
8 votes
2 answers 27 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
answered May 7 in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 36,910 points
6 votes
0 answers 6 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,860 points
13 votes
1 answer 24 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
answered Feb 19 in Fixed Asset (Tak Alih) iswat.jkr 230 points
18 votes
1 answer 28 views
Apakah kesemua Agensi Kerajaan yang lain dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah dimaklum dengan jelasnya tentang proses dan tatacara penyerahan aset tak alih yang perlu diserahkan kepada pihak JKR untuk tujuan penyenggaraan?
answered Feb 8 in Fixed Asset (Tak Alih) norazrin 240 points
16 votes
0 answers 27 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,860 points
15 votes
0 answers 27 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
asked Jan 8 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,860 points
18 votes
2 answers 52 views
14 votes
1 answer 25 views
Hotline aduan kenapa tidak kita wujudkan hotline aduan terus ke konsesi yang dilantik bagi aset-JKR? Jika kita lihat di sepanjang Lebuhraya Bertol, hotline aduan terus disalurkan kepada syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) seperti ... kenapa tidak kita cuba buat perubahan ke arah lebih baik. Semoga JKR terus disanjung dan tidak dipandang rendah oleh mayarakat.
answered Jul 5, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,860 points
16 votes
0 answers 14 views
Prosedur permohonan utiliti yang terbaru telah dikeluarkan oleh JKR. Namun begitu, sejauh mana prosedur ini digunapakai oleh semua daerah di Malaysia?
asked May 4, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) syuhairah 550 points
14 votes
0 answers 23 views
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam keadaan biasa Bailey Bridge akan dipasang dan digunakan sebagai sebuah jambatan sementara apabila jambatan sediada telah mengalami kegagalan yang serius dan didapati ia tidak lagi mampu menampung beban trafik dalam ... sehingga pembinaan jambatan baru dilaksanakan? Andai ada tempuh penggunaannya, berapa lamakah ia harus digunakan sebagai jambatan sementara?
asked Jan 12, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,860 points
14 votes
1 answer 26 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
answered Jan 3, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) aidzil 32,950 points
13 votes
0 answers 29 views
Seringkali menjadi kekeliruan dan kekadang menjadi "pergaduhan" semasa menentukan sesuatu penemuan waktu semakan "defect" pada peringkat akhir DLP projek. Khususnya yang melibatkan FM yang telah mula melaksanakan tugasnya semasa projek siap, contohnya projek Hospital, ... ). Bagaimanakah kaedah terbaik dalam menentukan kerja-kerja defect tersebut adalah bukan defect atau adalah bawah kerja PPM?
asked Dec 21, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) YYTAN 7,930 points
19 votes
1 answer 31 views
Seperti yang sediamaklum bagi kontrak FMM 2016 tiadanya jawatan verifier didalam kontrak. Adakah releven dan praktikal bagi perkara ini memandangan "peranan" verifier itu perlu.
answered Dec 18, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) MSBAL 1,620 points
22 votes
1 answer 32 views
Terdapat pelbagai kriteria untuk sesebuah bangunan mendapat penarafan hijau,bagaimana pula untuk sesebuah bandar diiktiraf sebagai sebuah bandar "green"?Apakah kriteria yang wajib dilihat?
answered Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,150 points
15 votes
1 answer 31 views
BIM adalah proses yang melibatkan penjanaan dan pengurusan perwakilan digital ciri-ciri fizikal dan fungsi suatu tempat. Penggunaan BIM semakin mendapat tempat didalam industri binaan dan pengurusan aset.
answered Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) aidzil 32,950 points
20 votes
1 answer 78 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
answered Dec 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,150 points
To see more, click for all the questions in this category.
...