search
Log In

Recent questions and answers in Moveable Asset (Alih)

7 votes
1 answer 49 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
answered 4 days ago in Moveable Asset (Alih) Muham Zaini Hamzah 33,190 points 15 56 144
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19 in Moveable Asset (Alih) Gregory 2,930 points 3 7 26
37 votes
8 answers 201 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Jul 6 in Moveable Asset (Alih) khairilhizar 38,720 points 30 74 143
8 votes
1 answer 27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
answered Jun 12 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 9,220 points 6 24 66
14 votes
1 answer 34 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
answered Apr 28 in Moveable Asset (Alih) shdzain 8,740 points 19 26 76
10 votes
0 answers 20 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 9,220 points 6 24 66
12 votes
0 answers 18 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,030 points 3 5 10
12 votes
1 answer 41 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
answered May 19, 2018 in Moveable Asset (Alih) KHAIRUL AMIRUL 17,160 points 26 61 120
18 votes
2 answers 46 views
16 votes
2 answers 121 views
Adakah pemandu dibenarkan untuk membawa kenderaan Jabatan pulang ke rumah sekiranya beliau tiba di lokasi pejabat pada waktu lewat malam.
answered Jan 27, 2016 in Moveable Asset (Alih) Ismail Hanafi 48,890 points 9 18 55
11 votes
1 answer 89 views
Apakah yg perlu dilakukan sekiranya peralatan dan perkakasan yang telah berpindah milik masih belum ditukar penempatan dan pegawai bertanggungjawab dalan kew.pa-2..
answered Mar 22, 2015 in Moveable Asset (Alih) azlanaziz 3,660 points 6 15 27
Help get things started by asking a question.
...