search
Log In

Recent questions and answers in BIM

5 votes
1 answer 32 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
answered Aug 13 in BIM mhafizs 6,870 points 2 13 54
5 votes
2 answers 51 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
answered Jul 24 in BIM azudin 42,690 points 21 83 202
3 votes
1 answer 32 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
answered Jul 23 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
4 votes
1 answer 16 views
Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?
answered Jul 21 in BIM AsyikinS 560 points 1 2 6
3 votes
1 answer 39 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
answered Jul 18 in BIM aidzil 33,150 points 15 51 137
5 votes
1 answer 48 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
answered Jul 7 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
6 votes
1 answer 41 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
answered Jul 7 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
8 votes
1 answer 57 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
answered May 10 in BIM TanCK 41,210 points 102 171 280
9 votes
1 answer 44 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
answered Mar 23 in BIM Fadzli Sukor 5,010 points 2 14 50
12 votes
2 answers 56 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
answered Sep 5, 2018 in BIM aidzil 33,150 points 15 51 137
10 votes
2 answers 31 views
12 votes
1 answer 31 views
saya mohon pencerahan daripada yang arif mengenai perbandingan antara sistem ARCHIBUS, TOMMS, C-WORKS & CMMS. Di antara sistem tersebut, sistem yang manakah selalu digunapakai dalam pengurusan fasiliti dan mengapa ?
answered Aug 8, 2018 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
11 votes
1 answer 26 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
answered Aug 7, 2018 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
10 votes
1 answer 45 views
answered Aug 7, 2018 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
13 votes
2 answers 26 views
answered Aug 7, 2018 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
16 votes
1 answer 44 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
answered May 8, 2018 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
16 votes
3 answers 70 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
answered May 3, 2018 in BIM aridzuan 300 points 1 1 4
18 votes
3 answers 39 views
20 votes
1 answer 89 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
answered Dec 16, 2017 in BIM khairi 990 points 5 10 16
18 votes
2 answers 82 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
answered Jan 31, 2017 in BIM shahairulsairi 3,080 points 3 11 23
20 votes
2 answers 200 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
answered Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,380 points 1 5 12
15 votes
1 answer 36 views
Penggunaan BIM semakin meluas digunakan dalm industri pembinaan (Architecture, Engineering & Construction) umumnya dan di JKR khususnya. Daripada pemerhatian saya, kaedah kolaborasi antara disiplin perlu diterangkan dengan lebih jelas terutama selepas model yang dibangunkan siap ... cukup untuk perekabentuk faham atau ianya perlu diajar di dalam kursus revit atau nota ringkas atau lesson learnt?
answered Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,380 points 1 5 12
46 votes
5 answers 164 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
answered Oct 29, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
26 votes
7 answers 389 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
answered Sep 24, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
30 votes
4 answers 148 views
answered Sep 22, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
26 votes
3 answers 130 views
What is required to accomplish BIM? Commitment, understanding, and knowledge on the part of all stakeholders - Owner, AEs, Contractors, Fabricators and Service Providers and Oversight Groups. Robust, collaborative business practices complete with a well defined ... Delivery, BAS, Visualization) that embeds and supports life-cycle management processes. So, your intellectual suggestion and opinion??
answered Jun 19, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
26 votes
4 answers 130 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
answered Jun 17, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
31 votes
11 answers 789 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
answered Feb 12, 2016 in BIM azudin 42,690 points 21 83 202
To see more, click for all the questions in this category.
...