search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

0 votes
0 answers 2 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan?Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai ditapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
asked 1 day ago in Contract Management mhafizs 2,560 points
0 votes
0 answers 3 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang di anggap layak utntuk dimohon?EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan.Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
asked 1 day ago in Contract Management mhafizs 2,560 points
2 votes
2 answers 29 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
answered 1 day ago in Contract Management mhafizs 2,560 points
3 votes
1 answer 19 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
answered Aug 16 in Contract Management mhafizs 2,560 points
3 votes
1 answer 15 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 2,560 points
3 votes
1 answer 36 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 2,560 points
1 vote
1 answer 13 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 2,560 points
8 votes
1 answer 42 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
answered Aug 13 in Contract Management mhafizs 2,560 points
5 votes
2 answers 53 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
answered Aug 4 in Contract Management fareidisa 1,740 points
2 votes
0 answers 9 views
Apakah Formula Terbaik bagi Menentukan Kaedah Pengiraan Wang Sumbangan (Quantum) bagi Perkongsian Kos Penaiktarafan Jalan yang dikenakan terhadap Pemaju bagi Pembangunan Tepi Jalan. Option: Berdasarkan Area (m2 / acre) atau Traffic Generation? tq
asked Jul 23 in Contract Management mfairuz 9,460 points
17 votes
1 answer 30 views
Adakah semua kontrak kerja termasuk kontrak FM perlu mengambilkira skim SL1M?
answered Jul 18 in Contract Management Gregory 2,860 points
21 votes
8 answers 266 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered Jul 11 in Contract Management mzaini 3,270 points
2 votes
0 answers 45 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan spt land swap sebagai contoh?
asked Jun 30 in Contract Management FizuL 7,130 points
6 votes
2 answers 61 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
answered Jun 24 in Contract Management zainalma 9,950 points
8 votes
1 answer 53 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
answered May 9 in Contract Management TanCK 38,910 points
12 votes
1 answer 63 views
Dibawah item prelim,dlm membekalkan item-item yang terdapat dalam dokumen kontrak,pihak kontraktor sepatutnya membekalkan kesemua item tersebut sebagaimana dlm kontrak dan spek.Soalan sy nak refer BQ OR SPec..tq
answered Apr 23 in Contract Management azudin 36,950 points
13 votes
1 answer 48 views
Praktikal disediakan sebaik sahaja melantik kontraktor baru untuk menyiapkan baki kerja @ setelah kontraktor baru siap menyiapkan baki kerja ? Mohon pandangan....
answered Apr 14 in Contract Management Fadzli Sukor 4,860 points
12 votes
2 answers 45 views
Mohon dikaji penggunaan dron dalam projek dan dimasukkan dlm.pekeliling JKPMK selaras dengan teknologi n industrial revolution 4.0.
answered Mar 29 in Contract Management shnizam 6,470 points
17 votes
1 answer 51 views
Kontraktor utama masih gagal menyiapkankan baki kerja dan telah dikenakan LAD. Bagaimana caranya untuk saya menyiapkan projek ini dengan melantik kontraktor ketiga dengan menggunakan baki peruntukkan yang ada. Terima kasih
answered Mar 23 in Contract Management Fadzli Sukor 4,860 points
12 votes
1 answer 30 views
Mohon pendapat tuan mengenai kekerapan penggunaan WPS dalam fasiliti dalam tempoh 5 tahun kontrak. Adakah 1 kali penggunaan atau dibenarkan beberapa kali penggunaan dalam tempoh 5 tahun kontrak?
answered Feb 8 in Contract Management Aieza 290 points
19 votes
2 answers 30 views
Walaubagaimanapun perjanjian tersebut didapati lebih memihak kepada pihak syarikat. Jika kontrak masih belum tamat; Apakah kaedah yang terbaik dan prosedur yang diperlukan bagi membolehkan perjanjian berkenaan tidak berat sebelah dan tidak merugikan kerajaan?
answered Feb 8 in Contract Management Nard 1,570 points
15 votes
6 answers 162 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
answered Sep 20, 2018 in Contract Management aidzil 32,970 points
21 votes
2 answers 87 views
Terdapat perbezaan antara lukisan dan bill of quantity(BQ). Contohnya dalam lukisan menyatakan skop kerja bumbung ialah jenis Roof Tiles. Sementara dalam BQ menyatakan bumbung jenis Metal Decks. Mana yang perlu kita ikut.BQ atau Lukisan?
answered May 22, 2018 in Contract Management mzaini 3,270 points
13 votes
2 answers 88 views
Seringkali apabila perunding telah dilantik untuk membuat rekabentuk dan menyediakan lukisan pembinaan, terdapat sebilangan pegawai JKR yang menandatangani lukisan tersebut bagi mengelak pihak perunding menghantar lukisan yang yang tidak dipersetujui oleh JKR ke tapak. Wajarkah perkara ini dibuat?
answered Apr 4, 2018 in Contract Management rozian 770 points
To see more, click for all the questions in this category.
...