search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

6 votes
2 answers 48 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
answered Nov 27 in Contract Management 600207115067 470 points 2 3 9
14 votes
7 answers 190 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered Nov 24 in Contract Management azudin 44,200 points 22 86 209
6 votes
1 answer 73 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan seperti land swap sebagai contoh?
answered Nov 22 in Contract Management Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
8 votes
2 answers 132 views
Adakah dibenarkan Perakuan Muktamad JKR66A dibuat sedangkan kontrak masih dalam peringkat DLP atau pada masa CMGD masih belum dikeluarkan?
answered Nov 14 in Contract Management masruhi 1,260 points 1 4 10
2 votes
1 answer 56 views
Untuk memperbaharui Jaminan/Bon Wang Pendahuluan bagi projek yang mempunyai EOT/LAD, adakah pihak kontraktor boleh mengemukakan jaminan/bon yang baharu berdasarkan baki amaun wang pendahuluan yang masih belum recoup atau jumlah jaminan/bon yang asal?
answered Nov 14 in Contract Management masruhi 1,260 points 1 4 10
8 votes
2 answers 61 views
Berdasarkan klausa 5.3 syarat-syarat kontrak PWD203 (1/2010), apakah implikasi kontrak sekiranya perlantikan pihak ketiga dibuat bagi melaksanakan kerja yang tidak disiapkan oleh kontraktor utama?
answered Nov 14 in Contract Management masruhi 1,260 points 1 4 10
4 votes
1 answer 29 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Sebelum GST diperkenalkan dan dilaksanakan pada April 2014, cukai yang digunapakai adalah SST. Di pihak kontraktor, mereka boleh menuntut kembali VOP terhadap material yang tertentu seperti besi. Sekarang, SST diperkenalkan kembali dan harga material ... kontrak ini dibawah COC 203 & 203A. Terima kasih dan mohon maaf jika pengunaan bahasa & term yang salah.
answered Nov 14 in Contract Management masruhi 1,260 points 1 4 10
6 votes
2 answers 99 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
answered Nov 12 in Contract Management imliH 760 points 1 4 7
5 votes
1 answer 34 views
How often do LLM check the Level of Service (LOS) for all Toll Roads based on the contracted service provided by the Toll Concessionaire as per gazette Speed Limits?
answered Nov 12 in Contract Management Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
11 votes
1 answer 63 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answered Oct 28 in Contract Management shdzain 8,740 points 19 26 76
5 votes
1 answer 67 views
Sekiranya harga kontrak telah dirasionalisasi dan dokumen kontrak telah ditandatangani, adakah permohonan kontraktor untuk membuat pindaan terhadap rasionalisasi harga kontrak layak dipertimbangkan? Terima kasih.
answered Oct 22 in Contract Management azudin 44,200 points 22 86 209
4 votes
2 answers 83 views
Adakah wajar civil mengepalai/mengetuai kontrak bagi kontrak pakej di antara mekanikal, elektrikal dan civil sedangkan kos kerja mekanikal & elektrikal adalah melebihi kos civil? Mohon pencerahan. Terima kasih!
answered Oct 13 in Contract Management shdzain 8,740 points 19 26 76
3 votes
1 answer 28 views
Adakah boleh menggunapakai atau meluluskan permohonan kelulusan bahan daripada kontraktor yang mana pembekal bahan tersebut tiada dalam Senarai Bahan/Barangan Binaan Tempatan (SBBT)?
answered Sep 29 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
6 votes
1 answer 100 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
answered Sep 18 in Contract Management imliH 760 points 1 4 7
5 votes
1 answer 79 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
answered Sep 16 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
5 votes
2 answers 39 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
answered Aug 29 in Contract Management khudri 20,470 points 37 76 163
1 vote
1 answer 26 views
Adakah terdapat Akta, prosedur atau SOP bagi kerja penebangan pokok merbahaya bagi JKR di dalam ROW Jalan?
answered Aug 28 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
3 votes
0 answers 64 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
asked Aug 23 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
3 votes
2 answers 61 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
answered Aug 23 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
4 votes
1 answer 40 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
answered Aug 16 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
5 votes
1 answer 35 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
4 votes
1 answer 61 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
8 votes
1 answer 64 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
answered Aug 13 in Contract Management mhafizs 6,890 points 2 14 54
6 votes
2 answers 109 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
answered Aug 4 in Contract Management fareidisa 1,940 points 3 15 35
4 votes
0 answers 17 views
Apakah Formula Terbaik bagi Menentukan Kaedah Pengiraan Wang Sumbangan (Quantum) bagi Perkongsian Kos Penaiktarafan Jalan yang dikenakan terhadap Pemaju bagi Pembangunan Tepi Jalan. Option: Berdasarkan Area (m2 / acre) atau Traffic Generation? tq
asked Jul 23 in Contract Management mfairuz 9,480 points 25 57 108
17 votes
1 answer 32 views
Adakah semua kontrak kerja termasuk kontrak FM perlu mengambilkira skim SL1M?
answered Jul 18 in Contract Management Gregory 2,930 points 3 7 26
21 votes
8 answers 296 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered Jul 11 in Contract Management mzaini 3,310 points 3 14 46
6 votes
2 answers 68 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
answered Jun 24 in Contract Management zainalma 10,020 points 13 31 59
8 votes
1 answer 66 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
answered May 9 in Contract Management TanCK 41,870 points 103 172 285
12 votes
1 answer 81 views
Dibawah item prelim,dlm membekalkan item-item yang terdapat dalam dokumen kontrak,pihak kontraktor sepatutnya membekalkan kesemua item tersebut sebagaimana dlm kontrak dan spek.Soalan sy nak refer BQ OR SPec..tq
answered Apr 23 in Contract Management azudin 44,200 points 22 86 209
To see more, click for all the questions in this category.
...