search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

3 votes
2 answers 65 views
Adakah wajar civil mengepalai/mengetuai kontrak bagi kontrak pakej di antara mekanikal, elektrikal dan civil sedangkan kos kerja mekanikal & elektrikal adalah melebihi kos civil? Mohon pencerahan. Terima kasih!
answered 3 days ago in Contract Management shdzain 7,320 points
2 votes
1 answer 26 views
Adakah boleh menggunapakai atau meluluskan permohonan kelulusan bahan daripada kontraktor yang mana pembekal bahan tersebut tiada dalam Senarai Bahan/Barangan Binaan Tempatan (SBBT)?
answered Sep 29 in Contract Management mhafizs 6,190 points
4 votes
1 answer 72 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
answered Sep 18 in Contract Management imliH 600 points
4 votes
1 answer 60 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
answered Sep 16 in Contract Management mhafizs 6,190 points
3 votes
0 answers 19 views
How often do LLM check the Level of Service (LOS) for all Toll Roads based on the contracted service provided by the Toll Concessionaire as per gazette Speed Limits?
asked Sep 11 in Contract Management TanCK 39,780 points
4 votes
2 answers 30 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
answered Aug 29 in Contract Management khudri 18,150 points
1 vote
1 answer 24 views
Adakah terdapat Akta, prosedur atau SOP bagi kerja penebangan pokok merbahaya bagi JKR di dalam ROW Jalan?
answered Aug 28 in Contract Management mhafizs 6,190 points
1 vote
0 answers 55 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
asked Aug 23 in Contract Management mhafizs 6,190 points
2 votes
2 answers 53 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
answered Aug 23 in Contract Management mhafizs 6,190 points
3 votes
1 answer 37 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
answered Aug 16 in Contract Management mhafizs 6,190 points
4 votes
1 answer 25 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 6,190 points
3 votes
1 answer 50 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
answered Aug 14 in Contract Management mhafizs 6,190 points
8 votes
1 answer 49 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
answered Aug 13 in Contract Management mhafizs 6,190 points
5 votes
2 answers 92 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
answered Aug 4 in Contract Management fareidisa 1,790 points
3 votes
0 answers 14 views
Apakah Formula Terbaik bagi Menentukan Kaedah Pengiraan Wang Sumbangan (Quantum) bagi Perkongsian Kos Penaiktarafan Jalan yang dikenakan terhadap Pemaju bagi Pembangunan Tepi Jalan. Option: Berdasarkan Area (m2 / acre) atau Traffic Generation? tq
asked Jul 23 in Contract Management mfairuz 9,470 points
17 votes
1 answer 30 views
Adakah semua kontrak kerja termasuk kontrak FM perlu mengambilkira skim SL1M?
answered Jul 18 in Contract Management Gregory 2,860 points
21 votes
8 answers 283 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered Jul 11 in Contract Management mzaini 3,280 points
2 votes
0 answers 50 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan seperti land swap sebagai contoh?
asked Jun 30 in Contract Management FizuL 7,430 points
6 votes
2 answers 65 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
answered Jun 24 in Contract Management zainalma 9,970 points
8 votes
1 answer 62 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
answered May 9 in Contract Management TanCK 39,780 points
12 votes
1 answer 72 views
Dibawah item prelim,dlm membekalkan item-item yang terdapat dalam dokumen kontrak,pihak kontraktor sepatutnya membekalkan kesemua item tersebut sebagaimana dlm kontrak dan spek.Soalan sy nak refer BQ OR SPec..tq
answered Apr 23 in Contract Management azudin 38,460 points
13 votes
1 answer 57 views
Praktikal disediakan sebaik sahaja melantik kontraktor baru untuk menyiapkan baki kerja @ setelah kontraktor baru siap menyiapkan baki kerja ? Mohon pandangan....
answered Apr 14 in Contract Management Fadzli Sukor 4,930 points
12 votes
2 answers 45 views
Mohon dikaji penggunaan dron dalam projek dan dimasukkan dlm.pekeliling JKPMK selaras dengan teknologi n industrial revolution 4.0.
answered Mar 29 in Contract Management shnizam 6,490 points
17 votes
1 answer 54 views
Kontraktor utama masih gagal menyiapkankan baki kerja dan telah dikenakan LAD. Bagaimana caranya untuk saya menyiapkan projek ini dengan melantik kontraktor ketiga dengan menggunakan baki peruntukkan yang ada. Terima kasih
answered Mar 23 in Contract Management Fadzli Sukor 4,930 points
12 votes
1 answer 31 views
Mohon pendapat tuan mengenai kekerapan penggunaan WPS dalam fasiliti dalam tempoh 5 tahun kontrak. Adakah 1 kali penggunaan atau dibenarkan beberapa kali penggunaan dalam tempoh 5 tahun kontrak?
answered Feb 8 in Contract Management Aieza 290 points
19 votes
2 answers 31 views
Walaubagaimanapun perjanjian tersebut didapati lebih memihak kepada pihak syarikat. Jika kontrak masih belum tamat; Apakah kaedah yang terbaik dan prosedur yang diperlukan bagi membolehkan perjanjian berkenaan tidak berat sebelah dan tidak merugikan kerajaan?
answered Feb 8 in Contract Management Nard 1,640 points
To see more, click for all the questions in this category.
...