search
Log In

Recent questions and answers in Green

1 vote
1 answer 13 views
Bagaimanakah cara pengiraan pengurangan pelepasan karbon diukur dalam sesuatu projek yang telah dilaksanakan? Adakah elemen yang diukur tersebut dari mula pembinaan hingga bangunan atau jalan tersebut digunakan?
answered Jul 10 in Green Monaliza 2,150 points
7 votes
2 answers 39 views
8 votes
2 answers 24 views
Adakah audit tenaga dapat membantu menjimatkan tenaga dalam bangunan?
answered May 20 in Green ZainiAH 1,140 points
11 votes
1 answer 40 views
Bagaimana hendak mengurangkan haba/rumah berbahang bagi rumah jenis flat roof?
answered Apr 13 in Green Monaliza 2,150 points
14 votes
1 answer 44 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
answered Apr 12 in Green Monaliza 2,150 points
19 votes
3 answers 62 views
Bagaimana caranya bagi meningkatkan kesedaran mengenai penjimatan tenaga di kalangan staf JKR?
answered Mar 28 in Green zabdulmurad 4,050 points
7 votes
1 answer 28 views
Apakah kepentingan Qualified Professional (QP) MyCrest dalam penarafan hijau untuk bangunan-bangunan kerajaan?
answered Mar 28 in Green zabdulmurad 4,050 points
10 votes
2 answers 30 views
saya kurang setuju dengan stateeement" green building is a sustainability building", saya berasa sustainability cuma salah satu elemen pengukuran bagi green building sahaja, bukan semestinya green building tu adalah lestari building.
answered Feb 22 in Green zabdulmurad 4,050 points
7 votes
1 answer 12 views
1) What are the challenges? 2) What are the set backs? How can we improve awareness of the importance of EE elements implementations?
answered Feb 22 in Green zabdulmurad 4,050 points
15 votes
1 answer 16 views
Teknologi hijau mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. Ia dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau ... dioptimumkan. Akan tetapi, sejauh manakah keberkesanan teknologi hijau khususnya dalam perlaksanaan di semua peringkat dan agensi.
answered Dec 26, 2018 in Green zabdulmurad 4,050 points
15 votes
1 answer 33 views
10 votes
1 answer 36 views
13 votes
2 answers 49 views
12 votes
1 answer 12 views
In my opinion, Construction Waste Management should be considered nowadays in order to ensure the sustainability of raw material for construction industry in Malaysia. In addition to the original question, should KKR/CIDB/JKR start to implement Construction Waste Management upon the start of the project for a sustainable Malaysia?
answered Apr 17, 2018 in Green khairilhizar 35,130 points
13 votes
1 answer 58 views
Di Malaysia, terdapat 7 agensi atau badan yang memberi penarafan hijau kepada bangunan-bangunan supaya menjurus ke bandar hijau. Salah satunya adalah penarafan hijau MyCREST, apakah kelebihan penarafan tersebut berbanding yang lain?
answered Mar 30, 2018 in Green KHAIRUL AMIRUL 14,110 points
13 votes
0 answers 12 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
asked Dec 28, 2017 in Green YYTAN 7,930 points
20 votes
0 answers 12 views
Sejajar dengan pembangunan teknologi dan penjagaan alam sekitar secara global. Kerajaan Malaysia semakin menekan dan menitikberatkan elemen "Green" dalam pembangunan bangunan dan infrakstruktur. Bagi perancangan bandar yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh PBT, adakah ianya juga dipinda atau diubah berdasarkan keperluan-keperluan seperti yang dinyatakan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Green YYTAN 7,930 points
12 votes
1 answer 48 views
Boleh cadangkan dan beri pendapat brapakah bintang yang patut kita sasar untuk cadangan pembinaan bangunan KKR3?
answered Oct 10, 2017 in Green Yussuriani 160 points
14 votes
1 answer 51 views
Apakah penggunaan bahan pembinaan/spesifikasi bahan yang digunakan oleh JKR dalam industri pembinaan dan penyenggaraan masih relevant dengan perkembangan era dan sasaran kearah penghijauan bumi?
answered Dec 12, 2016 in Green azudin 36,910 points
13 votes
2 answers 36 views
Memohon pandangan berkenaan bahan yang sesuai (sebagai cement & sand replacement) untuk menjadikan mortar (lepaan) menjadi 'Fire Resistance, Light Weight, Sustainable & Durable'. Terima Kasih.
answered Oct 17, 2016 in Green TanCK 38,860 points
Help get things started by asking a question.
...