search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

1 vote
1 answer 19 views
Hello, where can I get a copy of Trip Generation Manual 2010? Thanks.
answered Oct 8 in Miscellaneous Mus Fiera 1,520 points
2 votes
1 answer 44 views
Pasukan projek kami terlibat dengan kerja-kerja pembinaan telaga tiub memandangkan kawasan projek ini tidak mempunyai bekalan air dari PAIP. Walau bagaimanapun, pihak kami tidak berpengalaman di dalam melaksanakan kerja-kerja ini. adakah mana-mana cawangan/JKR ... berpengalaman membuat telaga tiub bagi SPRITZER dan lain-lain. Adakah ia boleh digunapakai tanpa perlu sebarang rujukan dari JKR?
answered Sep 10 in Miscellaneous mhafizs 6,190 points
11 votes
4 answers 90 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Sep 5 in Miscellaneous khairilhizar 36,820 points
17 votes
2 answers 168 views
Apakah rasional pengkorporatan JKR Malaysia? Bagi pandangan saya untuk menjadikan JKR swasta akan merugikan Kerajaan khususnya dari segi kehilangan pakar rujuk teknikal yang telah lama dididikkan.
answered Sep 1 in Miscellaneous KHAIRUL AMIRUL 16,620 points
14 votes
3 answers 62 views
Adakah Kursus JPedia & JCoP akan diadakan di setiap cawangan / negeri / daerah / kader dalam tahun ini?
answered Aug 8 in Miscellaneous khairilhizar 36,820 points
4 votes
2 answers 38 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
answered Jul 23 in Miscellaneous KHAIRUL AMIRUL 16,620 points
2 votes
0 answers 20 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
asked Jul 22 in Miscellaneous ShAneeza 3,770 points
3 votes
1 answer 30 views
Apakah kesan positif penarafan EKSA setiap tahun terhadap "EKOSISTEM PEJABAT YANG KONDUSIF", sedangkan seringkali masalah utama yang mengganggu keselesaan (kondusif) ruang bekerja/pejabat adalah seperti tabiat merokok di ruang pejabat masih berterusan berlaku dimana-mana ruang pejabat? (Harap tiada komen cadangan seperti "sila buat aduan kepada pihak berkuasa".)
answered Jul 4 in Miscellaneous ShAneeza 3,770 points
Help get things started by asking a question.
...