search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

14 votes
3 answers 59 views
Adakah Kursus JPedia & JCoP akan diadakan di setiap cawangan / negeri / daerah / kader dalam tahun ini?
answered Aug 8 in Miscellaneous khairilhizar 35,170 points
4 votes
2 answers 30 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
answered Jul 23 in Miscellaneous KHAIRUL AMIRUL 14,130 points
2 votes
0 answers 15 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
asked Jul 22 in Miscellaneous ShAneeza 3,280 points
3 votes
1 answer 30 views
Apakah kesan positif penarafan EKSA setiap tahun terhadap "EKOSISTEM PEJABAT YANG KONDUSIF", sedangkan seringkali masalah utama yang mengganggu keselesaan (kondusif) ruang bekerja/pejabat adalah seperti tabiat merokok di ruang pejabat masih berterusan berlaku dimana-mana ruang pejabat? (Harap tiada komen cadangan seperti "sila buat aduan kepada pihak berkuasa".)
answered Jul 4 in Miscellaneous ShAneeza 3,280 points
11 votes
3 answers 56 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Jun 21 in Miscellaneous shahairulsairi 2,980 points
17 votes
1 answer 112 views
Apakah rasional pengkorporatan JKR Malaysia? Bagi pandangan saya untuk menjadikan JKR swasta akan merugikan Kerajaan khususnya dari segi kehilangan pakar rujuk teknikal yang telah lama dididikkan.
answered May 3 in Miscellaneous azudin 36,950 points
6 votes
1 answer 48 views
Apakah perancangan JKR terhadap isu ini? Adakah isu ini telah tergaris dalam Master Plan JKR demi peningkatan kompetensi kakitangan JKR? Bagaimana dengan latikan "key personnel" mengikut bidang yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap development of the training ... Apakah garis panduan dan tajuk nota rujukan utama dan induk telah siap sedia untuk semakan dan kajian sebelum perlaksanaannya?
answered Apr 23 in Miscellaneous azudin 36,950 points
Help get things started by asking a question.
...