search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

4 votes
1 answer 48 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
answered Sep 9 in Scope Management khudri 17,890 points
3 votes
2 answers 33 views
Kebanyakan projek di daerah mengalami masalah dengan pihak utiliti seperti TNB dan PAIP Pahang. Antara masalah yang dihadapi adalah keputusan dan komen lukisan pembinaan yang tidak konsisten sehingga mengganggu kemajuan pembinaan dan aktiviti di tapak dan tidak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak utiliti. Mohon pihak pengurusan mengkaji cara untuk mengatasi masalah ini.
answered Sep 9 in Project Management khudri 17,890 points
3 votes
1 answer 31 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
answered Sep 9 in Cost Management mhafizs 5,110 points
16 votes
1 answer 48 views
Pihak pelanggan telah menyerahkan satu projek kepada JKR untuk dilaksanakan, namun begitu disebabkan beberapa isu kontraktor telah ditamatkan perkhidmatan oleh S.O. Sebelum kontrak tersebut ditamatkan, bayaran pendahuluan hanya dapat dituntut sebanyak RM 1.2 juta dan berbaki RM ... bayaran RM 1.9 juta yang masih belum recoup oleh pihak kontraktor, adakah tindakan jabatan dari segi isu ini?
answered Sep 9 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 15,870 points
18 votes
3 answers 132 views
Adakah kesemua pejabat tapak JKR untuk projek JKR sekarang menggunakan kabin?
answered Sep 1 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 15,870 points
1 vote
1 answer 30 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30 in Quality Management mhafizs 5,110 points
13 votes
1 answer 65 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
answered Aug 20 in Procurement Management mhafizs 5,110 points
18 votes
11 answers 290 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14 in Scope Management Nard 1,590 points
6 votes
1 answer 38 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
answered Aug 13 in Scope Management mhafizs 5,110 points
5 votes
2 answers 39 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
answered Aug 12 in Procurement Management azudin 37,130 points
17 votes
2 answers 65 views
Apakah kepentingan intervensi projek JKR?
answered Jul 15 in Project Management shdzain 6,330 points
23 votes
11 answers 213 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
answered Jul 14 in Risk Management shdzain 6,330 points
2 votes
1 answer 24 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
answered Jul 12 in Procurement Management MFH 1,880 points
15 votes
7 answers 158 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 28 in Scope Management azudin 37,130 points
9 votes
2 answers 95 views
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder. Sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana. Oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?
answered Jun 26 in Risk Management Fadzli Sukor 4,930 points
5 votes
2 answers 51 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp. Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk di tracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
answered Jun 23 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 15,870 points
7 votes
2 answers 42 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
answered Jun 21 in Project Management azudin 37,130 points
13 votes
1 answer 58 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30 in Quality Management Emmert 1,160 points
16 votes
3 answers 136 views
Adakah pegawai JKR yang bidang tugasnya hanya sebagai auditor dalam projek Reka dan Bina patut dipersalahkan jika sesuatu projek tidak mencapai kualiti yang ditetapkan?
answered May 29 in Project Management TanCK 39,250 points
16 votes
1 answer 51 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered May 29 in Value Management fareidisa 1,760 points
6 votes
1 answer 50 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
answered May 15 in Stakeholder Management (PM) nizam357 1,960 points
5 votes
1 answer 46 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
answered May 15 in Cost Management nizam357 1,960 points
10 votes
3 answers 102 views
SIRIM telah mengiktiraf JKR tetapi pihak pelanggan tidak berpuashati dengan projek yang kita serah. Walaupun MKSP telah dibuat setiap tahun tetapi impak kepada project delivery tidak berubah. Di mana silapnya?.
answered May 14 in Project Management fareidisa 1,760 points
6 votes
0 answers 32 views
Apakah perancangan mitigasi yang akan dilaksanakan oleh pihak JKR susulan isiden paip air pecah di Klang baru-baru ini sehingga sebahagian jalan mendap dan sistem Mechanical Stabilising Eath Wall juga turut hilang integritinya? Adakah JKR akan adakan peraturan baru terhadap tatacara dan buffer zone untuk kebenaran memasang paip air dikesemua jalan tuju jambatan?
asked May 9 in Risk Management TanCK 39,250 points
14 votes
1 answer 30 views
Apakah langkah yang diambil oleh sesebuah jabatan bagi memastikan pendawaian sesebuah bangunan adalah selamat digunakan? Adakah langkah tersebut berkesan? Adakah kefungsian Unit Senggara membuat pemeriksaan bangunan kerajaan termasuk dalam senarai kerja?
answered May 6 in Project Management noorainib 2,000 points
22 votes
2 answers 77 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
answered Apr 23 in Procurement Management Haslina 2,080 points
11 votes
0 answers 32 views
Menurut Kamus Kerangka Strategik JKR Tema 1 - Big Data merupakan satu keperluan utama di dalam era Revolusi Industri 4.0. Big Data Analytics dapat menghasilkan algorithm untuk membuat keputusan yang tepat seterusnya dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan projek, ... contoh Big Data Analytic yang telah dibangunkan? Dan perkara ini telah menjadi KPI untuk setiap Pengarah di Cawangan Pakar.
asked Apr 10 in Integration Management MFH 1,880 points
15 votes
0 answers 34 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan safety health and environment (SHE) bagi projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian ... dan alam sekitar. HODT ini juga boleh memantau kerja dan menjalankan audit ke atas projek tersebut dalam skop yang berkaitan.
asked Mar 29 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 1,490 points
10 votes
1 answer 35 views
To see more, click for all the questions in this category.
...