search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

2 votes
1 answer 12 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
answered 3 days ago in Procurement Management ShAneeza 2,510 points
17 votes
2 answers 48 views
Apakah kepentingan intervensi projek JKR?
answered 4 days ago in Project Management shdzain 6,060 points
22 votes
11 answers 201 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
answered 4 days ago in Risk Management shdzain 6,060 points
2 votes
1 answer 23 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
answered 6 days ago in Procurement Management MFH 1,830 points
15 votes
7 answers 147 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 28 in Scope Management azudin 35,990 points
9 votes
2 answers 82 views
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder. Sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana. Oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?
answered Jun 26 in Risk Management Fadzli Sukor 4,830 points
3 votes
0 answers 22 views
Berapa kerapakah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
asked Jun 24 in Scope Management TanCK 38,020 points
5 votes
2 answers 46 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp. Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk di tracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
answered Jun 23 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 13,740 points
7 votes
2 answers 36 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
answered Jun 21 in Project Management azudin 35,990 points
13 votes
1 answer 56 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30 in Quality Management Emmert 1,160 points
16 votes
3 answers 131 views
Adakah pegawai JKR yang bidang tugasnya hanya sebagai auditor dalam projek Reka dan Bina patut dipersalahkan jika sesuatu projek tidak mencapai kualiti yang ditetapkan?
answered May 29 in Project Management TanCK 38,020 points
16 votes
1 answer 47 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered May 29 in Value Management fareidisa 1,630 points
5 votes
1 answer 44 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
answered May 15 in Stakeholder Management (PM) nizam357 1,960 points
5 votes
1 answer 40 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
answered May 15 in Cost Management nizam357 1,960 points
10 votes
3 answers 99 views
SIRIM telah mengiktiraf JKR tetapi pihak pelanggan tidak berpuashati dengan projek yang kita serah. Walaupun MKSP telah dibuat setiap tahun tetapi impak kepada project delivery tidak berubah. Di mana silapnya?.
answered May 14 in Project Management fareidisa 1,630 points
6 votes
0 answers 29 views
Apakah perancangan mitigasi yang akan dilaksanakan oleh pihak JKR susulan isiden paip air pecah di Klang baru-baru ini sehingga sebahagian jalan mendap dan sistem Mechanical Stabilising Eath Wall juga turut hilang integritinya? Adakah JKR akan adakan peraturan baru terhadap tatacara dan buffer zone untuk kebenaran memasang paip air dikesemua jalan tuju jambatan?
asked May 9 in Risk Management TanCK 38,020 points
14 votes
1 answer 28 views
Apakah langkah yang diambil oleh sesebuah jabatan bagi memastikan pendawaian sesebuah bangunan adalah selamat digunakan? Adakah langkah tersebut berkesan? Adakah kefungsian Unit Senggara membuat pemeriksaan bangunan kerajaan termasuk dalam senarai kerja?
answered May 6 in Project Management noorainib 1,960 points
22 votes
2 answers 75 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
answered Apr 23 in Procurement Management Haslina 2,080 points
9 votes
0 answers 26 views
Menurut Kamus Kerangka Strategik JKR Tema 1 - Big Data merupakan satu keperluan utama di dalam era Revolusi Industri 4.0. Big Data Analytics dapat menghasilkan algorithm untuk membuat keputusan yang tepat seterusnya dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan projek, ... contoh Big Data Analytic yang telah dibangunkan? Dan perkara ini telah menjadi KPI untuk setiap Pengarah di Cawangan Pakar.
asked Apr 10 in Integration Management MFH 1,830 points
15 votes
0 answers 31 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan safety health and environment (SHE) bagi projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian ... dan alam sekitar. HODT ini juga boleh memantau kerja dan menjalankan audit ke atas projek tersebut dalam skop yang berkaitan.
asked Mar 29 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 1,470 points
10 votes
1 answer 33 views
11 votes
3 answers 77 views
Lukisan pembinaan yang diberikan oleh perunding didapati gagal semasa pembinaan dan perunding tidak mengaku kesilapan mereka. apa yg perlu kita lakukan kepada perunding
answered Mar 25 in Project Management azudin 35,990 points
17 votes
1 answer 57 views
Kejayaan sesuatu projek bukan terletak kepada kecemerlangan kontraktor sahaja. Ia juga hasil kerjasama oleh pasukan projek JKR yang bertungkus lumus memastikan projek siap 3 in 1 atau sebagainya. Bagi kesinambungan kecemerlangan prestasi pasukan ini, adalah wajar penghargaan juga diberikan kepada pasukan projek tersebut.
answered Mar 1 in Project Management abrahmans 8,920 points
31 votes
8 answers 221 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Jan 25 in Project Management Nard 1,500 points
16 votes
1 answer 71 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
answered Jan 17 in Scope Management mzaini 3,200 points
16 votes
1 answer 50 views
Adakah Tuntutan Bayaran Perunding seperti tuntutan perjalanan yang melebihi tempoh 3 bulan boleh disyorkan oleh JKR?
answered Dec 28, 2018 in Project Management azudin 35,990 points
To see more, click for all the questions in this category.
...