search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

3 votes
3 answers 47 views
Mengapa penggunaan CPM masih di peringkat yang belum matang di JKR, walaupun ianya telah lama di gunakan sejak awal tahun 1990-an lagi. Apa pendapat anda?
answered 18 hours ago in Time Management layaran85 170 points 2
4 votes
2 answers 38 views
Di manakah kami boleh mendapatkan rujukan tentang Roles & Responsibilities Pengurus Program (PP) & Penolong Pengurus Program (PPP)? Adakah negeri yang dilantik sebagai Penolong Pengurus Program (PPP) boleh melantik HODT dari peringkat IBU Pejabat (cthnya: Caw. Arkitek, CKAS, CKG)? Ini disebabkan tiada kepakaran membuat rekabentuk di peringkat negeri.
answered 3 days ago in Project Management azudin 42,690 points 21 83 202
4 votes
1 answer 34 views
Aspek Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar tidak begitu dititikberatkan dalam projek seliaan JKR. Mencadangkan agar mewujudkan pasukan Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar (SHE) dalam projek JKR. Pasukan ini perlu mempunyai kompentesi dalam bidang SHE seperti ... ini dapat memantau perlaksanaan SHE dan memantau tugas dan perlaporan SHO yang dilantik oleh kontraktor bagi projek seliaan JKR.
answered Nov 12 in Project Management Haslina 2,340 points 3 13 33
8 votes
4 answers 121 views
Apakah implikasi kepada kontraktor sekiranya NCP tidak ditutup?
answered Oct 29 in Quality Management zylina1910 750 points 5 14
1 vote
2 answers 57 views
Perlukan ada pelan kerja ukur terlebih dahulu sebelum disiplin arkitek memulakan pelan konsep bangunan agar tiada pindaan berulang? Terutama mukabumi yang berkontour?
answered Oct 29 in Project Management azudin 42,690 points 21 83 202
7 votes
1 answer 56 views
Pegawai-pegawai JKR perlu memastikan sesuatu projek yang dirancang memenuhi keperluan semasa Pihak Berkuasa Tempatan, Undang-undang Kecil Bangunan 1984, serta lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan. Namun sekiranya jumlah projek yang dilakasanakan oleh setiap ... subjektif dan perlu dikaji supaya agihan bilangan projek dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun mengikut sumber tenaga yang ada.
answered Oct 23 in Human Resource Management (PM) azudin 42,690 points 21 83 202
3 votes
1 answer 52 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
answered Oct 15 in Procurement Management Fareed 210 points 2 5
4 votes
1 answer 37 views
Adakah ada tempoh masa bertenang berkenaan integrasi SPB lama 05 dengan SPB baru 06? Difahamkan bahawa SPB terbaru SPB 06 berkuatkuasa pada 19 September 2019. Taklimat berkenaan SPB tersebut dibuat pada 19 September 2019. Dokumen SPB diupload ke laman sesawang pada 19 September 2019.
answered Oct 8 in Project Management Mus Fiera 1,650 points 3 7 17
5 votes
1 answer 58 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
answered Sep 9 in Scope Management khudri 18,430 points 37 73 153
6 votes
2 answers 47 views
Kebanyakan projek di daerah mengalami masalah dengan pihak utiliti seperti TNB dan PAIP Pahang. Antara masalah yang dihadapi adalah keputusan dan komen lukisan pembinaan yang tidak konsisten sehingga mengganggu kemajuan pembinaan dan aktiviti di tapak dan tidak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak utiliti. Mohon pihak pengurusan mengkaji cara untuk mengatasi masalah ini.
answered Sep 9 in Project Management khudri 18,430 points 37 73 153
4 votes
1 answer 39 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
answered Sep 9 in Cost Management mhafizs 6,870 points 2 13 54
17 votes
1 answer 56 views
Pihak pelanggan telah menyerahkan satu projek kepada JKR untuk dilaksanakan, namun begitu disebabkan beberapa isu kontraktor telah ditamatkan perkhidmatan oleh S.O. Sebelum kontrak tersebut ditamatkan, bayaran pendahuluan hanya dapat dituntut sebanyak RM 1.2 juta dan berbaki RM ... bayaran RM 1.9 juta yang masih belum recoup oleh pihak kontraktor, adakah tindakan jabatan dari segi isu ini?
answered Sep 9 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 17,150 points 26 61 120
19 votes
3 answers 141 views
Adakah kesemua pejabat tapak JKR untuk projek JKR sekarang menggunakan kabin?
answered Sep 1 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 17,150 points 26 61 120
4 votes
1 answer 49 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30 in Quality Management mhafizs 6,870 points 2 13 54
14 votes
1 answer 73 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
answered Aug 20 in Procurement Management mhafizs 6,870 points 2 13 54
19 votes
11 answers 325 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14 in Scope Management Nard 1,940 points 1 5 18
6 votes
1 answer 49 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
answered Aug 13 in Scope Management mhafizs 6,870 points 2 13 54
5 votes
2 answers 48 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
answered Aug 12 in Procurement Management azudin 42,690 points 21 83 202
17 votes
2 answers 71 views
Apakah kepentingan intervensi projek JKR?
answered Jul 15 in Project Management shdzain 8,420 points 18 26 75
24 votes
11 answers 228 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
answered Jul 14 in Risk Management shdzain 8,420 points 18 26 75
3 votes
1 answer 32 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
answered Jul 12 in Procurement Management MFH 2,110 points 3 9 18
16 votes
7 answers 164 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 28 in Scope Management azudin 42,690 points 21 83 202
10 votes
2 answers 102 views
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder. Sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana. Oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?
answered Jun 26 in Risk Management Fadzli Sukor 5,010 points 2 14 50
6 votes
2 answers 63 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp. Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk di tracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
answered Jun 23 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 17,150 points 26 61 120
8 votes
2 answers 53 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
answered Jun 21 in Project Management azudin 42,690 points 21 83 202
13 votes
1 answer 62 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30 in Quality Management Emmert 1,180 points 2 7 11
16 votes
3 answers 140 views
Adakah pegawai JKR yang bidang tugasnya hanya sebagai auditor dalam projek Reka dan Bina patut dipersalahkan jika sesuatu projek tidak mencapai kualiti yang ditetapkan?
answered May 29 in Project Management TanCK 41,210 points 102 171 280
16 votes
1 answer 54 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered May 29 in Value Management fareidisa 1,900 points 3 15 34
6 votes
1 answer 57 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
answered May 15 in Stakeholder Management (PM) nizam357 1,980 points 6 12 23
6 votes
1 answer 53 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
answered May 15 in Cost Management nizam357 1,980 points 6 12 23
To see more, click for all the questions in this category.
...