search
Log In

Recent questions and answers in Cost Management

4 votes
1 answer 42 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
answered Sep 9, 2019 in Cost Management mhafizs 6,980 points 2 17 54
6 votes
1 answer 56 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
answered May 15, 2019 in Cost Management nizam357 2,000 points 6 12 23
10 votes
1 answer 37 views
answered Mar 25, 2019 in Cost Management azudin 45,490 points 22 91 219
13 votes
1 answer 62 views
Apakah maksud 'kelulusan SO untuk VO'? adakah meluluskan skop kerja dahulu tanpa perlu tunggu peruntukan tambahan diluluskan/ada (bermakna peruntukan dimohon selepas skop kerja dilulus/dipersetujui untuk dilaksanakan) atau SO perlu menunggu ada peruntukan terlebih dahulu barulah SO akan luluskan VO yang dimohon oleh kontraktor.
answered Oct 5, 2017 in Cost Management zainalma 10,020 points 14 31 59
34 votes
8 answers 274 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
answered May 30, 2017 in Cost Management 780605015935 690 points 3 4 12
Help get things started by asking a question.
...