search
Log In

Recent questions and answers in Quality Management

2 votes
0 answers 8 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21 in Quality Management TanCK 41,870 points 103 172 285
9 votes
4 answers 127 views
Apakah implikasi kepada kontraktor sekiranya NCP tidak ditutup?
answered Oct 29 in Quality Management zylina1910 790 points 5 15
4 votes
1 answer 50 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30 in Quality Management mhafizs 6,890 points 2 13 54
13 votes
1 answer 63 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30 in Quality Management Emmert 1,180 points 2 7 11
15 votes
3 answers 119 views
Apakah peranan SPB dalam pengurusan projek? Bolehkah projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB?
answered Dec 10, 2018 in Quality Management azudin 44,460 points 22 86 209
13 votes
2 answers 79 views
What if the contractor proceeds with the concreting works and compression test for the test cube passed after 28 days?
answered Oct 15, 2018 in Quality Management fareidisa 1,900 points 3 15 34
12 votes
0 answers 10 views
10 votes
1 answer 33 views
Bilakah surat amaran untuk penamatan prrlu dikeluarkan? Betapakah amaran yang perlu dikeluarkan sebelum notis tujuan penamatan kerja kontraktor dikeluarkan. Adakah berdasarkan kepada kemajuan kerja di tapak atau tempoh kontrak?
answered Jan 24, 2018 in Quality Management zainalma 10,020 points 13 31 59
11 votes
0 answers 18 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Apakah tahap penggunaan Quality Assessment System in Construction (QLASSIC) bagi penilaian kualiti bangunan-bangunan dibina oleh JKR?
asked Sep 12, 2017 in Quality Management MdAzizi 1,000 points 2 5 6
25 votes
2 answers 51 views
Boleh dilihat banyak projek-projek pembinaan giat dijalankan di sepanjang jalan raya, tidak kira sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri. Sebahagian daripada projek-projek tersebut adalah projek-projek swasta (perumahan, kedai pejabat, dll). Apa yang dikesalkan ialah kenderaan berat ... . Can we do something? Sediakan akta Kerja Raya, maybe, that can force them to do what is a must?
answered Aug 1, 2017 in Quality Management SKhadijah 9,220 points 6 24 66
13 votes
3 answers 82 views
Apakah dengan adanya tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut peringkat aktiviti / proses pelaksanaan sesuatu projek selain Audit Penyerahan mengikut Perkeliling KPKR 3/2009: a) Audit Dokumentasi (Adequacy Audit/Documentation ... Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina sudah mencukupi untuk menjamin kualiti pembinaan kesatu tahap yang tinggi?
answered Jan 18, 2017 in Quality Management noorazmanr 14,870 points 12 50 137
32 votes
6 answers 201 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ... Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
answered Jan 3, 2017 in Quality Management Hj Razali 1,710 points 2 8 19
16 votes
1 answer 28 views
Sudahkah Quality Assessment System For Completed Road Works yang disyorkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah diamalkan sebagai satu praktik pengukuran untuk semakan kualiti output kontraktor bagi sesuatu projek jalan? Andai telah ... itu akan dijadikan sebagai satu rujukan pengukuran asas untuk projek-projek jalan yang lain dalam proses Tender Evualtion?
answered Aug 10, 2016 in Quality Management Mohd Fairuz 27,170 points 72 155 199
28 votes
6 answers 113 views
17 votes
1 answer 108 views
Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak? Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C? Jika ... Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.
answered May 22, 2015 in Quality Management hizamuldin 4,610 points 7 18 37
14 votes
3 answers 109 views
15 votes
1 answer 91 views
Negara Malaysia mempunyai banyak bangunan warisan yang unik dari segi struktur dan rekabentuk. Bangunan warisan ini penting untuk dipulihara kerana dari segi sejarah yang dimiliki dan kepentingannya untuk dikekalkan bagi generasi masa hadapan (Ramli, 2011). Usaha ... oleh JKR penting atau tidak? Dan apakah kaedah yang harus dikenalpasti bagi mengurus projek konservasi jika ianya penting?
answered Apr 4, 2015 in Quality Management MeorSLizam 22,300 points 21 81 141
Help get things started by asking a question.
...