search
Log In

Recent questions and answers in Scope Management

4 votes
1 answer 53 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
answered Sep 9 in Scope Management khudri 18,150 points
18 votes
11 answers 305 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14 in Scope Management Nard 1,640 points
6 votes
1 answer 43 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
answered Aug 13 in Scope Management mhafizs 6,210 points
15 votes
7 answers 162 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 28 in Scope Management azudin 38,460 points
16 votes
1 answer 81 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
answered Jan 17 in Scope Management mzaini 3,280 points
16 votes
1 answer 133 views
Adakah bawah tanggungjawab pihak pelanggan sebagai pemilik premis atau tanggungjawab kontraktor
answered May 5, 2015 in Scope Management aidzil 33,070 points
Help get things started by asking a question.
...