search
Log In

Recent questions and answers in Stakeholder Management (PM)

8 votes
1 answer 39 views
Merujuk kepada pelan strategik JKR, maklumbalas kajian Kepuasan Pelanggan bagi pelaksanaan projek merupakan salah satu pengukuran yang perlu dicapai oleh JKR. Soalan saya, adakah setiap HODT di setiap Sektor Pakar perlu mendapatkan sendiri atau perlu ... lain bagi mendapatkan maklumbalas kajian kepuasan pelanggan selain daripada menyerahkan borang SPB secara 'hardcopy' kepada pihak pelanggan?
answered Dec 26, 2019 in Stakeholder Management (PM) TanCK 43,480 points 103 180 306
6 votes
1 answer 60 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
answered May 15, 2019 in Stakeholder Management (PM) nizam357 2,000 points 6 12 23
16 votes
0 answers 43 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan safety health and environment (SHE) bagi projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian ... dan alam sekitar. HODT ini juga boleh memantau kerja dan menjalankan audit ke atas projek tersebut dalam skop yang berkaitan.
asked Mar 29, 2019 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 1,490 points 3 9 21
14 votes
2 answers 33 views
Apakah semua projek pembinaan JKR perlu menyediakan BS atau Euro codes yang berkaitan di pejabat tapak untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam proses pembinaan demi memudahkan pengawasan dan seterusnya mengawal kualitinya ketahap optima?
answered Mar 13, 2018 in Stakeholder Management (PM) azudin 45,490 points 22 91 219
13 votes
5 answers 57 views
Antara Peraturan dan Arahan, Yang manakan perlu diutamakan?
answered Jun 12, 2017 in Stakeholder Management (PM) azudin 45,490 points 22 91 219
18 votes
1 answer 89 views
Program yang dibangunkan oleh PROKOM ini adalah mengikut framework JKR sehingga 2010. Apakah hala tuju program ini selepas PROKOM tiada dan bagaimana menjadikan program ini mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa?
answered Mar 7, 2017 in Stakeholder Management (PM) abrahmans 9,000 points 17 34 84
15 votes
1 answer 206 views
Apakah perbezaan Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) yang dianjurkan oleh INTAN selama 1 Bulan dengan Persijilan dibawah kompetensi Pengurusan Projek yang memerlukan pegawai JKR mengemukakan dokumen untuk dijadikan bukti ... Apakah kelebihan dan kekurangan 2 Persijilan tersebut?
answered Feb 10, 2015 in Stakeholder Management (PM) szshah 14,020 points 28 46 82
Help get things started by asking a question.
...