search
Log In

Recent questions in Assets & Facilities Management

8 votes
1 answer 23 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 1,740 points
9 votes
2 answers 47 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
asked May 10 in Fixed Asset (Tak Alih) FIsnani 570 points
6 votes
0 answers 6 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,910 points
8 votes
2 answers 27 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) snshuhada 1,800 points
11 votes
2 answers 47 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan Mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan.Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
asked Apr 17 in Assets & Facilities Management YYTAN 7,940 points
13 votes
1 answer 39 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
asked Apr 3 in Fixed Asset (Tak Alih) Zulkifli 330 points
7 votes
0 answers 10 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
6 votes
1 answer 9 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
18 votes
2 answers 35 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
asked Mar 14 in Assets & Facilities Management Emyhusaini92 290 points
9 votes
0 answers 16 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 8,140 points
11 votes
0 answers 16 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 3,820 points
14 votes
1 answer 32 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
asked Feb 19 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 3,820 points
13 votes
2 answers 35 views
Apakah syarat2 perlaksanaan Building Condition Assessment (BCA) kpd sesebuah bangunan?
asked Feb 8 in Assets & Facilities Management Sr Madiah 270 points
16 votes
0 answers 27 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,910 points
15 votes
0 answers 27 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
asked Jan 8 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 2,860 points
12 votes
1 answer 36 views
Pembelian kereta terpakai bagi tujuan untuk pinjaman kerajan perlu dibuat penilaian di JKR Woksyop. Oleh itu:- 1. Apakah yang perlu di bawa bagi tujuan tersebut? 2. Berapa lama ke pemeriksaan kenderaan di jalankan dan waktu operasi 3. Sijil penilaian dikeluarkan pada hari yang sama?
asked Dec 16, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 6,310 points
...