search
Log In

Recent questions in Assets & Facilities Management

3 votes
1 answer 21 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
asked Sep 11 in Assets & Facilities Management elham 460 points
7 votes
0 answers 22 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 460 points
2 votes
1 answer 37 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 460 points
2 votes
0 answers 11 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 460 points
2 votes
1 answer 23 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
asked Sep 2 in Assets & Facilities Management ahmadkhairi2 270 points
4 votes
0 answers 32 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
asked Aug 29 in Moveable Asset (Alih) azman77 380 points
8 votes
1 answer 25 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 1,790 points
9 votes
2 answers 48 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
asked May 10 in Fixed Asset (Tak Alih) FIsnani 570 points
6 votes
0 answers 6 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 39,780 points
8 votes
2 answers 27 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
asked Apr 24 in Fixed Asset (Tak Alih) snshuhada 1,810 points
11 votes
2 answers 49 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan Mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan.Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
asked Apr 17 in Assets & Facilities Management YYTAN 8,000 points
13 votes
1 answer 40 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
asked Apr 3 in Fixed Asset (Tak Alih) Zulkifli 330 points
7 votes
0 answers 14 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
6 votes
1 answer 12 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
asked Mar 22 in Assets & Facilities Management MSBAL 1,620 points
18 votes
2 answers 37 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
asked Mar 14 in Assets & Facilities Management Emyhusaini92 290 points
9 votes
0 answers 17 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 9,120 points
11 votes
0 answers 16 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,020 points
...