search
Log In

Recent questions in BIM

4 votes
1 answer 19 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
asked Aug 13 in BIM AfandiRamani 530 points
2 votes
1 answer 21 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22 in BIM AfandiRamani 530 points
3 votes
1 answer 10 views
Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?
asked Jul 21 in BIM AfandiRamani 530 points
5 votes
2 answers 46 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
asked Jul 11 in BIM mzaini 3,280 points
2 votes
1 answer 29 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9 in BIM AfandiRamani 530 points
5 votes
1 answer 30 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26 in BIM airul81 170 points
8 votes
1 answer 54 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
asked May 8 in BIM azudin 37,130 points
9 votes
1 answer 42 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
asked Mar 21 in BIM reen 370 points
5 votes
1 answer 41 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3 in BIM fitsenin 200 points
10 votes
1 answer 44 views
asked Aug 3, 2018 in BIM nurain 220 points
10 votes
2 answers 31 views
13 votes
2 answers 24 views
12 votes
2 answers 54 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
asked Jul 27, 2018 in BIM marlis_jkr 680 points
11 votes
1 answer 25 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
asked Jun 26, 2018 in BIM adib.husin 350 points
12 votes
1 answer 28 views
saya mohon pencerahan daripada yang arif mengenai perbandingan antara sistem ARCHIBUS, TOMMS, C-WORKS & CMMS. Di antara sistem tersebut, sistem yang manakah selalu digunapakai dalam pengurusan fasiliti dan mengapa ?
asked Jun 26, 2018 in BIM adib.husin 350 points
16 votes
1 answer 43 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
asked May 3, 2018 in BIM norfarizanazri 370 points
16 votes
3 answers 69 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM aidzil 33,050 points
20 votes
1 answer 86 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
asked Dec 14, 2017 in BIM YYTAN 8,000 points
...