search
Log In

Recent questions in Contract Management

1 vote
1 answer 36 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
asked 6 days ago in Contract Management khudri 17,890 points
1 vote
0 answers 12 views
How often do LLM check the Level of Service (LOS) for all Toll Roads based on the contracted service provided by the Toll Concessionaire as per gazette Speed Limits?
asked Sep 11 in Contract Management TanCK 39,250 points
3 votes
1 answer 36 views
Adakah wajar civil mengepalai/mengetuai kontrak bagi kontrak pakej di antara mekanikal, elektrikal dan civil sedangkan kos kerja mekanikal & elektrikal adalah melebihi kos civil? Mohon pencerahan. Terima kasih!
asked Aug 31 in Contract Management zulfikri.ibrahim 150 points
1 vote
1 answer 21 views
Adakah terdapat Akta, prosedur atau SOP bagi kerja penebangan pokok merbahaya bagi JKR di dalam ROW Jalan?
asked Aug 28 in Contract Management Suez 130 points
3 votes
0 answers 31 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
asked Aug 23 in Contract Management mhafizs 5,110 points
1 vote
0 answers 46 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
asked Aug 23 in Contract Management mhafizs 5,110 points
3 votes
1 answer 32 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
asked Aug 16 in Contract Management madnor 420 points
4 votes
1 answer 25 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
asked Aug 6 in Contract Management am2003 250 points
4 votes
2 answers 30 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
asked Aug 5 in Contract Management am2003 250 points
5 votes
2 answers 73 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
asked Jul 28 in Contract Management md fahmi 200 points
3 votes
1 answer 45 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
asked Jul 24 in Contract Management jaa1977 300 points
2 votes
2 answers 44 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
asked Jul 24 in Contract Management jaa1977 300 points
3 votes
0 answers 14 views
Apakah Formula Terbaik bagi Menentukan Kaedah Pengiraan Wang Sumbangan (Quantum) bagi Perkongsian Kos Penaiktarafan Jalan yang dikenakan terhadap Pemaju bagi Pembangunan Tepi Jalan. Option: Berdasarkan Area (m2 / acre) atau Traffic Generation? tq
asked Jul 23 in Contract Management mfairuz 9,470 points
2 votes
0 answers 47 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan spt land swap sebagai contoh?
asked Jun 30 in Contract Management FizuL 7,130 points
6 votes
2 answers 63 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
asked May 30 in Contract Management Emmert 1,160 points
8 votes
1 answer 46 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
asked May 16 in Contract Management amireffendy 200 points
8 votes
1 answer 56 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
asked May 8 in Contract Management farizs 5,400 points
13 votes
1 answer 52 views
Praktikal disediakan sebaik sahaja melantik kontraktor baru untuk menyiapkan baki kerja @ setelah kontraktor baru siap menyiapkan baki kerja ? Mohon pandangan....
asked Apr 8 in Contract Management MAA 340 points
12 votes
1 answer 69 views
Dibawah item prelim,dlm membekalkan item-item yang terdapat dalam dokumen kontrak,pihak kontraktor sepatutnya membekalkan kesemua item tersebut sebagaimana dlm kontrak dan spek.Soalan sy nak refer BQ OR SPec..tq
asked Apr 3 in Contract Management mrozi 220 points
...