search
Log In

Recent questions in Green

1 vote
1 answer 15 views
Bagaimanakah cara pengiraan pengurangan pelepasan karbon diukur dalam sesuatu projek yang telah dilaksanakan? Adakah elemen yang diukur tersebut dari mula pembinaan hingga bangunan atau jalan tersebut digunakan?
asked Jul 9 in Green MFH 1,880 points
7 votes
1 answer 30 views
Apakah kepentingan Qualified Professional (QP) MyCrest dalam penarafan hijau untuk bangunan-bangunan kerajaan?
asked Mar 22 in Green Fadz 550 points
19 votes
3 answers 62 views
Bagaimana caranya bagi meningkatkan kesedaran mengenai penjimatan tenaga di kalangan staf JKR?
asked Mar 14 in Green Azura786 280 points
8 votes
2 answers 26 views
Adakah audit tenaga dapat membantu menjimatkan tenaga dalam bangunan?
asked Feb 22 in Green hafez 260 points
7 votes
1 answer 12 views
1) What are the challenges? 2) What are the set backs? How can we improve awareness of the importance of EE elements implementations?
asked Feb 22 in Green Burqanudin 360 points
10 votes
2 answers 31 views
saya kurang setuju dengan stateeement" green building is a sustainability building", saya berasa sustainability cuma salah satu elemen pengukuran bagi green building sahaja, bukan semestinya green building tu adalah lestari building.
asked Feb 4 in Green YYTAN 8,000 points
11 votes
1 answer 42 views
Bagaimana hendak mengurangkan haba/rumah berbahang bagi rumah jenis flat roof?
asked Jan 29 in Green ShadowHunter 590 points
16 votes
1 answer 27 views
10 votes
1 answer 38 views
14 votes
1 answer 44 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
asked Nov 7, 2018 in Green asyalafiq 1,170 points
15 votes
1 answer 33 views
15 votes
1 answer 16 views
Teknologi hijau mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. Ia dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau ... dioptimumkan. Akan tetapi, sejauh manakah keberkesanan teknologi hijau khususnya dalam perlaksanaan di semua peringkat dan agensi.
asked Sep 25, 2018 in Green Farhan Syairazi 220 points
13 votes
2 answers 49 views
12 votes
1 answer 12 views
In my opinion, Construction Waste Management should be considered nowadays in order to ensure the sustainability of raw material for construction industry in Malaysia. In addition to the original question, should KKR/CIDB/JKR start to implement Construction Waste Management upon the start of the project for a sustainable Malaysia?
asked Apr 17, 2018 in Green adrickwong90 220 points
11 votes
1 answer 28 views
13 votes
1 answer 63 views
Di Malaysia, terdapat 7 agensi atau badan yang memberi penarafan hijau kepada bangunan-bangunan supaya menjurus ke bandar hijau. Salah satunya adalah penarafan hijau MyCREST, apakah kelebihan penarafan tersebut berbanding yang lain?
asked Mar 30, 2018 in Green YYTAN 8,000 points
13 votes
0 answers 13 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
asked Dec 28, 2017 in Green YYTAN 8,000 points
20 votes
0 answers 12 views
Sejajar dengan pembangunan teknologi dan penjagaan alam sekitar secara global. Kerajaan Malaysia semakin menekan dan menitikberatkan elemen "Green" dalam pembangunan bangunan dan infrakstruktur. Bagi perancangan bandar yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh PBT, adakah ianya juga dipinda atau diubah berdasarkan keperluan-keperluan seperti yang dinyatakan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Green YYTAN 8,000 points
...