search
Log In

Recent questions in Helpdesk

2 votes
1 answer 17 views
Siapa yang boleh dihubungi sekiranya ada masalah log in portal JCoP?
asked Aug 27 in Helpdesk maira 260 points
3 votes
1 answer 35 views
Bagaimana kakitangan sokongan atau JKR Negeri yang tiada email jabatan hendak daftar dan kemaskini kursus dalam sistem online Latihan CREaTE??
asked Jul 25 in Helpdesk farizs 5,400 points
6 votes
5 answers 58 views
[Kemaskini @ 5 Julai 2019] Kerja menaiktaraf Portal JCoP Cafe telah selesai dijalankan. Pihak pentadbir memohon kerjasama pengguna portal untuk memajukan sebarang maklumbalas sekiranya terdapat sebarang masalah atau gangguan yang dihadapi kepada Khairil Hizar Md Khuzaimah melalui emel: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my.
asked Jun 24 in Helpdesk khairilhizar 36,130 points
6 votes
0 answers 12 views
Selama ini, pensijilan QMS ISO9001:2015 (sistem pengurusan kualiti projek & senggaraan) adalah berasingnan untuk JKR Negeri dan JKR Wilayah Persekutuan di mana pejabat-pejabat tersebut akan diaudit oleh SIIRM setiap tahun (2 tahun pematuhan, 1 tahun pensijilan ... ). Apakah pandangan sekiranya pensijilan QMS ini dipusatkan bawah 1 pensijilan atas JKR Malaysia seperti pensijilan untuk SPAS, SPKKP?
asked Apr 23 in Helpdesk hmkueh 620 points
12 votes
1 answer 40 views
Mengapa setiap tahun kursus/ latihan yang ditawarkan kepada kakitangan gunasama di JKR semakin berkurangan? Alasan yang sering dikemukakan adalah kekangan peruntukkan. Betul atau tidak? Mengapa?
asked Mar 21 in Helpdesk FZ 260 points
24 votes
1 answer 69 views
Adakah terdapat perancangan untuk mewujudkan/pemasangan semula mesin ATM di Blok F, IPJKR
asked Jan 28 in Helpdesk FizuL 7,130 points
9 votes
2 answers 31 views
Saya mempunya 2 account J-cop dengan nama user yang berlainan. Bolehkan kedua-dua digabungkan menjadi 1 account. Atau bolehkan account 1 ditutup dan score/poin ditambah pada account yang satu lagi?
asked Nov 22, 2018 in Helpdesk shdzain 6,330 points
16 votes
3 answers 51 views
18 votes
2 answers 47 views
13 votes
1 answer 30 views
e-Risalah JCoP yang terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP Bil. 3/2018 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila kemukakan terus kepada Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: [email protected]
asked Nov 6, 2018 in Helpdesk khairilhizar 36,130 points
7 votes
1 answer 15 views
asked Jul 26, 2018 in Helpdesk aziyah 190 points
8 votes
1 answer 41 views
Mohon login laman SPB di selaraskan dengan SSO JKR
asked Jul 25, 2018 in Helpdesk mazlani sham 200 points
9 votes
0 answers 10 views
Adakah setiap KPPKL disetiap cawangan turut mengalami masalah data dan maklumat yang tidak tepat di dalam sistem latihan CREaTE seumpama ini ?
asked Jul 24, 2018 in Helpdesk FizuL 7,130 points
16 votes
3 answers 32 views
Sebelum email 1govuc diperkenalkan. Email terdahulu rasanya lebih mesra pengguna dan menyediakan ruang simpanan yang unlimited...
asked Jul 10, 2018 in Helpdesk hafiey.M 530 points
27 votes
6 answers 51 views
...