search
Log In

Recent questions in Human Resource Management

5 votes
2 answers 57 views
Haruskah kumpulan sokongan yang mempunyai pengalaman dan kepakaran yang khusus dalam sesuatu bidang juga diiktiraf status SME sejajar dengan perkembangan era dan perancangan JKR ke arah membentuk lebih ramai pegawai yang lebih kompeten?
asked Oct 21 in Human Resource Management snshuhada 3,210 points 2 8 14
5 votes
1 answer 41 views
Apakah tajuk latihan atau kursus dalaman yang telah dianjurkan oleh pihak JKR itu mengikut kehendak kerjaya kakitangan mengikut bidang semasa yang terwujud di JKR dan seiring dengan perkembangan semasa bidang pembinaan? Sudahkah kajian telah dilaksanakan terhadap keberkesanan peningkatan kualiti dan output di kalangan kakitangan susulan kepada latihan tersebut?
asked Oct 16 in Human Resource Management TanCK 40,920 points 102 170 274
6 votes
1 answer 54 views
Semasa taklimat baru-baru ini diberitahu CI adalah untuk skim J sahaja. Tetapi saya lupa untuk bertanya adakah semua skim J iaitu federal dan termasuk post state? Terima kasih.
asked Sep 30 in Human Resource Management farhana89 180 points 1 3
8 votes
1 answer 49 views
Di manakah peluang atau ruang kerjaya bagi kumpulan pelaksana untuk meningkatkan taraf pendidikan/kelulusan kami untuk ke tahap yang lebih tinggi selain mengisi jawatan kenaikkan pangkat/pemangkuan?
asked Sep 22 in Human Resource Management Sitilaila 540 points 3 9
5 votes
1 answer 61 views
Bagaimana aplikasi Competency Indentification (CI) dilaksanakan di JKR dan apakah faedah daripada CI yang dijalankan?
asked Sep 22 in Human Resource Management Sitilaila 540 points 3 9
8 votes
2 answers 114 views
Saya tertanya-tanya jika seseorang ingin membeli buku keluaran JKR atau kakitangan JKR secara hardcopy di manakah tempat untuk mendapatkan buku tersebut? Contoh buku: Jadual Kadar Harga Panduan Pemeriksaan Bangunan
asked Sep 18 in Human Resource Management NizamSani 1,570 points 5 9 18
2 votes
1 answer 47 views
Mohon pencerahan berkaitan lantikan Contract of Services yang masih ada di JKR? Sejauh mana kesahihan cadangan pihak JPA bahawa tiada lagi lantikan tetap dan berpencen sebaliknya lantikan kontrak yang akan ditambahbaik. Adakah lantikan COS turut terkena tempias sedangkan perkhidmatan COS yang berbaki telah melebihi lima tahun? Tiada sebarang alternatif yang dapat diberi kepada COS yang tinggal?
asked Sep 11 in Human Resource Management zylina1910 750 points 5 14
3 votes
1 answer 63 views
JKR Daerah hanya mempunyai seorang Penolong Jurutera Elektrik (JA29) yang perlu memantau projek dan juga kerja-kerja sebutharga termasuk kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kerajaan. Apa yang dilihat tenaga kerja yang tidak mencukupi menyebabkan beliau sering ... atasan beliau berasa tidak adil dengan perkara sebegini. Mohon perhatian atau sebarang alternatif dari pihak yang lebih pakar.
asked Sep 10 in Human Resource Management zylina1910 750 points 5 14
5 votes
0 answers 16 views
Rasionalisasi perlantikan Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (SHO) dan Pegawai Alam Sekitar bagi ditempatkan di semua JKR Negeri dan perlantikan mengikut kepakaran dalam bidang tersebut. Adakah JKR tidak perlu mempunyai bahagian seperti HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar di setiap JKR Negeri?
asked Aug 30 in Human Resource Management mizzlan 350 points 1 7
6 votes
4 answers 170 views
Ada individu yang jenis mengambil peluang apabila bos tiada di pejabat, maka dia juga turut hilang. Bila dilihat dari sistem etass, ada rekod masuk dan rekod keluar. Cuti juga tidak berusik. Hal dosa pahala kita tidak mahu bangkitkan disini. Mohon ... Kalo sehari dua mungkin benda yang boleh dimaafkan kerana betul-betul ada hal, tapi kalo saban hari sakit mata juga. #kenahusnuzonsetiapmasakatanya
asked Aug 29 in Human Resource Management Solah 260 points 2 5
4 votes
0 answers 21 views
Tujuan persoalan ini dikemukakan kerana: Pasukan Projek JKR akan lebih bertumpu pada pelaksanaan projek, mudah urusan komunikasi bersama stakeholders, peningkatan kompetensi pengurusan projek dalam satu entiti. Di semua JKR Daerah / Jajahan, penempatan jurutera ... yang terhad, jurutera fasiliti boleh beri fokus pada pengurusan aset serta senggara, dan sebagaimananya amanah yang diberikan.
asked Aug 28 in Human Resource Management Eow 160 points 2
7 votes
3 answers 37 views
Kakitangan berjawatan "Negeri" JKR Terengganu tidak disarankan memenuhi kehadiran 5 hari berkursus bagi tahun semasa 2019 memandangkan kekangan kewangan semasa Kerajaan Negeri. Pemantauan kehadiran kursus melalui sistem online mengambilkira kakitangan Persekutuan dan Negeri dan ini akan menyebabkan peratus kehadiran keseluruhan menjadi rendah. Mohon pencerahan.
asked Aug 12 in Human Resource Management samri 260 points 2 3
4 votes
2 answers 38 views
Apakah yg dimaksudkan sistem GIS?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 540 points 3 9
3 votes
1 answer 28 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 540 points 3 9
4 votes
2 answers 70 views
Bagaimanakah untuk menggunakan perkhidmatan ini dan siapakah pegawai-pegawai ARKAB yang berdekatan? Adakah pertemuan akan direkodkan?
asked Jul 16 in Human Resource Management shdzain 8,290 points 18 26 71
4 votes
3 answers 68 views
Adakah ini akan menyukarkan mereka jika dipanggil untuk temuduga kenaikan pangkat ke Jurutera jika kurang pendedahan dan pengalaman dalam bidang teknikal, mohon pencerahan?
asked Jul 9 in Human Resource Management FaizFaizal93 4,030 points 3 5 10
5 votes
1 answer 46 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
asked Jul 4 in Human Resource Management ShAneeza 3,870 points 9 22 29
16 votes
9 answers 210 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
asked Jun 18 in Human Resource Management Nurul Hanan 270 points 1 2 3
8 votes
1 answer 31 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18 in Human Resource Management MAIZALI 330 points 1 2 5
5 votes
0 answers 13 views
Ramai pelejar mahasiswa yang baru termasuk diri saya sendiri menceburi bidang pekerjaan kejuruteraan elektrikal sebaik sahaja tamat pelajarannya di universiti tidak mengetahui/memahami tentang skop kerjanya, apakah yang harus disediakan semasa peringkat pelajarannya?Agar memudahkan mereka lebih memahami budaya, keperluan semasa kerja.
asked May 27 in Human Resource Management YYTAN 8,000 points 40 48 65
...