search
Log In

Recent questions in Human Resource Management

0 votes
0 answers 3 views
saya tertanya-tanya jika seseorang ingin membeli buku keluaran JKR atau kakitangan JKR secara hardcopy dimanakah tempat untuk mendapatkan buku tersebut. contoh buku : 1) jadual kadar harga 2) panduan pemeriksaan bangunan
asked 12 hours ago in Human Resource Management NizamSani 1,440 points
1 vote
1 answer 37 views
Mohon pencerahan berkaitan lantikan Contract of Services yang masih ada di JKR? Sejauh mana kesahihan cadangan pihak JPA bahawa tiada lagi lantikan tetap dan berpencen sebaliknya lantikan kontrak yang akan ditambahbaik. Adakah lantikan COS turut terkena tempias sedangkan perkhidmatan COS yang berbaki telah melebihi lima tahun? Tiada sebarang alternatif yang dapat diberi kepada COS yang tinggal?
asked Sep 11 in Human Resource Management zylina1910 420 points
2 votes
1 answer 51 views
JKR Daerah hanya mempunyai seorang Penolong Jurutera Elektrik (JA29) yang perlu memantau projek dan juga kerja-kerja sebutharga termasuk kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kerajaan. Apa yang dilihat tenaga kerja yang tidak mencukupi menyebabkan beliau sering ... atasan beliau berasa tidak adil dengan perkara sebegini. Mohon perhatian atau sebarang alternatif dari pihak yang lebih pakar.
asked Sep 10 in Human Resource Management zylina1910 420 points
3 votes
0 answers 11 views
Rasionalisasi perlantikan Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (SHO) dan Pegawai Alam Sekitar bagi ditempatkan di semua JKR Negeri dan perlantikan mengikut kepakaran dalam bidang tersebut. Adakah JKR tidak perlu mempunyai bahagian seperti HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar di setiap JKR Negeri?
asked Aug 30 in Human Resource Management mizzlan 240 points
3 votes
2 answers 80 views
Ada individu yang jenis mengambil peluang apabila bos tiada di pejabat, maka dia juga turut hilang. Bila dilihat dari sistem etass, ada rekod masuk dan rekod keluar. Cuti juga tidak berusik. Hal dosa pahala kita tidak mahu bangkitkan disini. Mohon ... Kalo sehari dua mungkin benda yang boleh dimaafkan kerana betul-betul ada hal, tapi kalo saban hari sakit mata juga. #kenahusnuzonsetiapmasakatanya
asked Aug 29 in Human Resource Management Solah 200 points
2 votes
0 answers 14 views
Tujuan persoalan ini dikemukakan kerana: Pasukan Projek JKR akan lebih bertumpu pada pelaksanaan projek, mudah urusan komunikasi bersama stakeholders, peningkatan kompetensi pengurusan projek dalam satu entiti. Di semua JKR Daerah / Jajahan, penempatan jurutera ... yang terhad, jurutera fasiliti boleh beri fokus pada pengurusan aset serta senggara, dan sebagaimananya amanah yang diberikan.
asked Aug 28 in Human Resource Management Eow 140 points
5 votes
3 answers 31 views
Kakitangan berjawatan "Negeri" JKR Terengganu tidak disarankan memenuhi kehadiran 5 hari berkursus bagi tahun semasa 2019 memandangkan kekangan kewangan semasa Kerajaan Negeri. Pemantauan kehadiran kursus melalui sistem online mengambilkira kakitangan Persekutuan dan Negeri dan ini akan menyebabkan peratus kehadiran keseluruhan menjadi rendah. Mohon pencerahan.
asked Aug 12 in Human Resource Management samri 240 points
3 votes
2 answers 35 views
Apakah yg dimaksudkan sistem GIS?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 190 points
2 votes
1 answer 19 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 190 points
3 votes
1 answer 34 views
Bagaimanakah untuk menggunakan perkhidmatan ini dan siapakah pegawai-pegawai ARKAB yang berdekatan? Adakah pertemuan akan direkodkan?
asked Jul 16 in Human Resource Management shdzain 6,330 points
3 votes
3 answers 57 views
Adakah ini akan menyukarkan mereka jika dipanggil untuk temuduga kenaikan pangkat ke Jurutera jika kurang pendedahan dan pengalaman dalam bidang teknikal, mohon pencerahan?
asked Jul 9 in Human Resource Management FaizFaizal93 3,820 points
4 votes
1 answer 43 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
asked Jul 4 in Human Resource Management ShAneeza 3,500 points
12 votes
6 answers 120 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
asked Jun 18 in Human Resource Management Nurul Hanan 270 points
7 votes
1 answer 29 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18 in Human Resource Management MAIZALI 300 points
5 votes
0 answers 12 views
Ramai pelejar mahasiswa yang baru termasuk diri saya sendiri menceburi bidang pekerjaan kejuruteraan elektrikal sebaik sahaja tamat pelajarannya di universiti tidak mengetahui/memahami tentang skop kerjanya, apakah yang harus disediakan semasa peringkat pelajarannya?Agar memudahkan mereka lebih memahami budaya, keperluan semasa kerja.
asked May 27 in Human Resource Management YYTAN 8,000 points
6 votes
1 answer 50 views
Apakah perancangan JKR terhadap isu ini? Adakah isu ini telah tergaris dalam Master Plan JKR demi peningkatan kompetensi kakitangan JKR? Bagaimana dengan latikan "key personnel" mengikut bidang yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap development of the training ... Apakah garis panduan dan tajuk nota rujukan utama dan induk telah siap sedia untuk semakan dan kajian sebelum perlaksanaannya?
asked Apr 22 in Human Resource Management TanCK 39,250 points
13 votes
2 answers 153 views
seringkali dilihat penggunaan kereta jabatan digunakan oleh penjawat awam tertentu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat jumaat. Hal ini dilihat tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan. Apakah langkah terbaik dalam mengawal dan menghalang ... wajar Bahagian Integriti melaksanakan 'spotcheck' dan terus mengambil tindakan kepada individu yang terlibat di ruang persekitaran masjid?
asked Apr 3 in Human Resource Management MSBAL 1,620 points
17 votes
4 answers 86 views
Bagaimana nak jadikan aktiviti senaman ringan ini bertambah menarik dan bilakah waktu yang sangat sesuai? sila berikan pandangan tuan/puan.
asked Apr 1 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,350 points
14 votes
1 answer 38 views
Sering menjadi rungutan ketiadaan peralatan ICT seperti komputer desktop. Walaupun permohonan bajet diminta setiap tahun tetapi malangnya tidak diluluskan. sedangkan bebanan kerja kebanyakan mengunapakai aplikasi sistem secara talian. Sekiranya tidak diatasi akan menyukarkan penjawat awam melaksanakan kerja secara efisen, cekap,pantas dan berkesan.
asked Mar 22 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,350 points
...