search
Log In

Recent questions in Miscellaneous

2 votes
1 answer 41 views
Pasukan projek kami terlibat dengan kerja-kerja pembinaan telaga tiub memandangkan kawasan projek ini tidak mempunyai bekalan air dari PAIP. Walau bagaimanapun, pihak kami tidak berpengalaman di dalam melaksanakan kerja-kerja ini. adakah mana-mana cawangan/JKR ... berpengalaman membuat telaga tiub bagi SPRITZER dan lain-lain. Adakah ia boleh digunapakai tanpa perlu sebarang rujukan dari JKR?
asked Sep 10 in Miscellaneous zylina1910 420 points
2 votes
0 answers 18 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
asked Jul 22 in Miscellaneous ShAneeza 3,500 points
4 votes
2 answers 32 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21 in Miscellaneous ShAneeza 3,500 points
3 votes
1 answer 30 views
Apakah kesan positif penarafan EKSA setiap tahun terhadap "EKOSISTEM PEJABAT YANG KONDUSIF", sedangkan seringkali masalah utama yang mengganggu keselesaan (kondusif) ruang bekerja/pejabat adalah seperti tabiat merokok di ruang pejabat masih berterusan berlaku dimana-mana ruang pejabat? (Harap tiada komen cadangan seperti "sila buat aduan kepada pihak berkuasa".)
asked Jul 4 in Miscellaneous zainalma 9,950 points
11 votes
4 answers 83 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18 in Miscellaneous Gregory 2,860 points
17 votes
2 answers 167 views
Apakah rasional pengkorporatan JKR Malaysia? Bagi pandangan saya untuk menjadikan JKR swasta akan merugikan Kerajaan khususnya dari segi kehilangan pakar rujuk teknikal yang telah lama dididikkan.
asked Apr 16 in Miscellaneous YYTAN 8,000 points
14 votes
3 answers 60 views
Adakah Kursus JPedia & JCoP akan diadakan di setiap cawangan / negeri / daerah / kader dalam tahun ini?
asked Feb 19 in Miscellaneous madnor 420 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...