search
Log In

Recent questions in Project Management

3 votes
1 answer 31 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
asked Sep 2 in Cost Management khudri 17,890 points
3 votes
2 answers 33 views
Kebanyakan projek di daerah mengalami masalah dengan pihak utiliti seperti TNB dan PAIP Pahang. Antara masalah yang dihadapi adalah keputusan dan komen lukisan pembinaan yang tidak konsisten sehingga mengganggu kemajuan pembinaan dan aktiviti di tapak dan tidak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak utiliti. Mohon pihak pengurusan mengkaji cara untuk mengatasi masalah ini.
asked Aug 31 in Project Management zainabothman 150 points
1 vote
1 answer 30 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
asked Aug 30 in Quality Management mizzlan 240 points
5 votes
2 answers 39 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
asked Jul 15 in Procurement Management TanCK 39,250 points
2 votes
1 answer 24 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
asked Jun 28 in Procurement Management snshuhada 1,810 points
4 votes
1 answer 48 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
asked Jun 24 in Scope Management TanCK 39,250 points
7 votes
2 answers 42 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
asked Jun 1 in Project Management fareidisa 1,760 points
5 votes
2 answers 51 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp. Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk di tracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
asked Jun 1 in Project Management fareidisa 1,760 points
9 votes
2 answers 95 views
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder. Sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana. Oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?
asked May 15 in Risk Management fareidisa 1,760 points
5 votes
1 answer 46 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
asked May 14 in Cost Management fareidisa 1,760 points
6 votes
1 answer 50 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
asked May 14 in Stakeholder Management (PM) dayalan 180 points
6 votes
0 answers 32 views
Apakah perancangan mitigasi yang akan dilaksanakan oleh pihak JKR susulan isiden paip air pecah di Klang baru-baru ini sehingga sebahagian jalan mendap dan sistem Mechanical Stabilising Eath Wall juga turut hilang integritinya? Adakah JKR akan adakan peraturan baru terhadap tatacara dan buffer zone untuk kebenaran memasang paip air dikesemua jalan tuju jambatan?
asked May 9 in Risk Management TanCK 39,250 points
13 votes
1 answer 58 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
asked May 6 in Quality Management snshuhada 1,810 points
6 votes
1 answer 38 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
asked Apr 29 in Scope Management majid1663 210 points
11 votes
0 answers 32 views
Menurut Kamus Kerangka Strategik JKR Tema 1 - Big Data merupakan satu keperluan utama di dalam era Revolusi Industri 4.0. Big Data Analytics dapat menghasilkan algorithm untuk membuat keputusan yang tepat seterusnya dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan projek, ... contoh Big Data Analytic yang telah dibangunkan? Dan perkara ini telah menjadi KPI untuk setiap Pengarah di Cawangan Pakar.
asked Apr 10 in Integration Management MFH 1,880 points
15 votes
0 answers 34 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan safety health and environment (SHE) bagi projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian ... dan alam sekitar. HODT ini juga boleh memantau kerja dan menjalankan audit ke atas projek tersebut dalam skop yang berkaitan.
asked Mar 29 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 1,490 points
11 votes
3 answers 85 views
Lukisan pembinaan yang diberikan oleh perunding didapati gagal semasa pembinaan dan perunding tidak mengaku kesilapan mereka. apa yg perlu kita lakukan kepada perunding
asked Mar 22 in Project Management hasnida 220 points
17 votes
2 answers 65 views
Apakah kepentingan intervensi projek JKR?
asked Mar 21 in Project Management wanjue 270 points
10 votes
1 answer 35 views
...