search
Log In

Highest voted questions

46 votes
5 answers 159 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
asked Aug 12, 2015 in BIM Man 1,850 points
44 votes
1 answer 211 views
Apakah usaha JKR bagi memastikan Dasar Penempatan dan Pertukaran pegawai yang "KEBAL" disesuatu jawatan kategori sensitif sentiasa dipatuhi sebagaimana selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil. 3 Tahun 2014?
asked Feb 11, 2016 in Human Resource Management zainalma 9,950 points
41 votes
5 answers 216 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
asked Sep 29, 2015 in Project Management RoslinaM 8,020 points
38 votes
1 answer 41 views
Bagi produk KIK JKR yang pernah memenangi pertandingan di peringkat negeri/kebangsaan, persoalannya sejauh manakah produk diaplikasikan di JKR?
asked Nov 2, 2016 in Human Resource Management khairilhizar 36,130 points
37 votes
8 answers 201 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih) hairumizam harun 2,550 points
36 votes
9 answers 357 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
asked Apr 27, 2015 in Electrical hana 260 points
34 votes
2 answers 157 views
Mungkin CKUB ada asas perkiraan jumlah LAD yang boleh dikenakan berbanding dgn anggaran keuntungan dijangka kontraktor perolehi iaitu LAD tidak boleh lebih dari keuntungan.
asked Nov 7, 2017 in Contract Management zamrimn 2,450 points
34 votes
8 answers 269 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
asked Aug 12, 2015 in Cost Management MFathullah 670 points
33 votes
1 answer 66 views
Mampukah pewujudan subject-matter expert (SME) itu menolong untuk memperkukuhkan kepakaran itu?
asked Feb 29, 2016 in Human Resource Management TanCK 39,250 points
33 votes
4 answers 446 views
Setiap tuntutan ( tuntutan perjalanan, bayaran balik touch N go, bil telefon bimbit dll) wajib disertakan salinan penyata akaun bank. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan berlakunya pembaziran.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management Magdelene 330 points
32 votes
6 answers 194 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ... Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
asked Aug 12, 2015 in Quality Management MFathullah 670 points
31 votes
8 answers 228 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
asked Mar 23, 2018 in Project Management abuhanifah 220 points
31 votes
5 answers 131 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
asked May 23, 2017 in Communication Management Pisy 3,030 points
31 votes
5 answers 225 views
Menyedia dan mendapatkan kelulusan PP atau wakil PP dalam tempoh 14 hari selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan adalah ruanglingkup tanggungjawab kontraktor. Mewakili pihak kerajaan sebagai SO atau wakil SO berkenaan, apakah ciri-ciri yang boleh dilihat sebagai ... kontraktor berkenaan agar sedikit sebanyak ia dapat membantu sebuah projek dari aspek pengurusan, pentadbiran kontrak dan lain-lain?
asked May 11, 2016 in Time Management adiratna 320 points
31 votes
2 answers 121 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
asked Aug 12, 2015 in Contract Administration MFathullah 670 points
31 votes
11 answers 787 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
asked Dec 29, 2013 in BIM Mohd Fairuz 26,850 points
...