search
Log In

Recent questions

5 votes
2 answers 73 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
asked Jul 28 in Contract Management md fahmi 200 points
3 votes
1 answer 35 views
Bagaimana kakitangan sokongan atau JKR Negeri yang tiada email jabatan hendak daftar dan kemaskini kursus dalam sistem online Latihan CREaTE??
asked Jul 25 in Helpdesk farizs 5,400 points
3 votes
1 answer 45 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
asked Jul 24 in Contract Management jaa1977 300 points
2 votes
2 answers 44 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
asked Jul 24 in Contract Management jaa1977 300 points
3 votes
0 answers 14 views
Apakah Formula Terbaik bagi Menentukan Kaedah Pengiraan Wang Sumbangan (Quantum) bagi Perkongsian Kos Penaiktarafan Jalan yang dikenakan terhadap Pemaju bagi Pembangunan Tepi Jalan. Option: Berdasarkan Area (m2 / acre) atau Traffic Generation? tq
asked Jul 23 in Contract Management mfairuz 9,470 points
2 votes
1 answer 21 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22 in BIM AfandiRamani 530 points
2 votes
0 answers 18 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
asked Jul 22 in Miscellaneous ShAneeza 3,500 points
4 votes
2 answers 32 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21 in Miscellaneous ShAneeza 3,500 points
3 votes
1 answer 10 views
Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?
asked Jul 21 in BIM AfandiRamani 530 points
7 votes
2 answers 31 views
Sedia maklum, terdapat JKR Negeri kurang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) di negeri masing-masing. Apakah program yang sesuai dijalankan CSR oleh JKR Negeri? Adakah pelaksanaan kerja secara jabatan boleh dianggap salah satu program CSR JKR?
asked Jul 20 in Stakeholders Management KHAIRUL AMIRUL 15,870 points
3 votes
2 answers 35 views
Apakah yg dimaksudkan sistem GIS?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 190 points
2 votes
1 answer 19 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
asked Jul 18 in Human Resource Management Sitilaila 190 points
1 vote
0 answers 11 views
Adakah terdapat kaedah untuk memastikan material thermoplastic dan glass bead yang digunakan untuk kerja-kerja mengecat garisan jalan adalah berkualiti ?
asked Jul 17 in Safety Audit ruoshaks 170 points
3 votes
1 answer 34 views
Bagaimanakah untuk menggunakan perkhidmatan ini dan siapakah pegawai-pegawai ARKAB yang berdekatan? Adakah pertemuan akan direkodkan?
asked Jul 16 in Human Resource Management shdzain 6,330 points
5 votes
2 answers 39 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
asked Jul 15 in Procurement Management TanCK 39,250 points
5 votes
2 answers 46 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
asked Jul 11 in BIM mzaini 3,280 points
1 vote
1 answer 15 views
Bagaimanakah cara pengiraan pengurangan pelepasan karbon diukur dalam sesuatu projek yang telah dilaksanakan? Adakah elemen yang diukur tersebut dari mula pembinaan hingga bangunan atau jalan tersebut digunakan?
asked Jul 9 in Green MFH 1,880 points
3 votes
0 answers 17 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9 in Pavement MFH 1,880 points
3 votes
1 answer 26 views
Adakah 'bowing' dan 'hogging' pada Rasuk Pra-Tegasan untuk jambatan menggangu atau memberi kesan kepada kekuatan struktur tersebut?
asked Jul 9 in Structure AfandiRamani 530 points
2 votes
1 answer 29 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9 in BIM AfandiRamani 530 points
...