search
Log In

Recent questions

3 votes
3 answers 57 views
Adakah ini akan menyukarkan mereka jika dipanggil untuk temuduga kenaikan pangkat ke Jurutera jika kurang pendedahan dan pengalaman dalam bidang teknikal, mohon pencerahan?
asked Jul 9 in Human Resource Management FaizFaizal93 3,820 points
2 votes
1 answer 27 views
Sebelum lay binder course, normally kita guna SS1K. But, boleh tak guna RS1K or RS3K? In this case, ada additional cost involved SS1K & bahaya kpd trafik sediada, kena tunggu 24 jam. For cases where there is no existing premix, can we just add cement not more ... the top layer 200 mm of the new crusher run. Kita reconstruct sebab subgrade CBR< 3, so, kita recon and reinforced with geotextiles.
asked Jul 8 in Pavement babyvaliant 380 points
2 votes
1 answer 7 views
Under what situation JKR allows the application of corrosion inhibitor in the concrete mixture? How much is the dosage by volume is deem to be sufficient and within the approved proportion?
asked Jul 8 in Structure TanCK 39,250 points
2 votes
1 answer 23 views
Sekiranya pihak JKR Daerah menerima aduan berkaitan pokok mati / tunggul yang memerlukan perkhidmatan Jentera Skylift, adakah kerja-kerja ini boleh dilaksanakan oleh pihak konsesi jalan persekutuan melalui Kerja Kecemasan? Berdasarkan skop kerja kecemasan dalam perjanjian, hanya dinyatakan tuntutan kepada Pokok Tumbang sahaja sahaja boleh dibuat tuntutan.
asked Jul 8 in Infrastructure ahmadkhairi2 200 points
4 votes
1 answer 19 views
Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek? Apa jenis contract form yang perlu digunakan? Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?
asked Jul 4 in Contract Administration TanCK 39,250 points
3 votes
1 answer 30 views
Apakah kesan positif penarafan EKSA setiap tahun terhadap "EKOSISTEM PEJABAT YANG KONDUSIF", sedangkan seringkali masalah utama yang mengganggu keselesaan (kondusif) ruang bekerja/pejabat adalah seperti tabiat merokok di ruang pejabat masih berterusan berlaku dimana-mana ruang pejabat? (Harap tiada komen cadangan seperti "sila buat aduan kepada pihak berkuasa".)
asked Jul 4 in Miscellaneous zainalma 9,950 points
4 votes
1 answer 43 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
asked Jul 4 in Human Resource Management ShAneeza 3,500 points
2 votes
0 answers 47 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan spt land swap sebagai contoh?
asked Jun 30 in Contract Management FizuL 7,130 points
2 votes
1 answer 24 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
asked Jun 28 in Procurement Management snshuhada 1,810 points
5 votes
1 answer 30 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26 in BIM airul81 170 points
4 votes
1 answer 41 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
asked Jun 25 in Pavement babyvaliant 380 points
3 votes
1 answer 45 views
Apakah perbezaan Performance Grade dengan Penetration Grade bagi sesuatu bitumen/bahan pengikat asphalt?
asked Jun 25 in Pavement babyvaliant 380 points
6 votes
5 answers 58 views
[Kemaskini @ 5 Julai 2019] Kerja menaiktaraf Portal JCoP Cafe telah selesai dijalankan. Pihak pentadbir memohon kerjasama pengguna portal untuk memajukan sebarang maklumbalas sekiranya terdapat sebarang masalah atau gangguan yang dihadapi kepada Khairil Hizar Md Khuzaimah melalui emel: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my.
asked Jun 24 in Helpdesk khairilhizar 36,130 points
4 votes
1 answer 48 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
asked Jun 24 in Scope Management TanCK 39,250 points
4 votes
2 answers 44 views
Dalam Kejuruteraan Forensik Geoteknik, apakah perbezaan kes berimpak kecil dan kes berimpak besar?
asked Jun 19 in Geotechnical zaitonzb 320 points
3 votes
2 answers 50 views
Kontraktor Utama telah melantik kontraktor/syarikat lain bagi pelaksanaan kerja-kerja Micropile. Rekod Pekerja kontraktor/syarikat yang melaksanakan kerja micropile ini perlu dicatatkan di bawah Bilangan Pekerja Kontraktor atau Sub-Kontraktor Yang Dinamakan di dalam Buku Harian Tapak?
asked Jun 19 in Miscellaneous Trinil 150 points
12 votes
6 answers 120 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
asked Jun 18 in Human Resource Management Nurul Hanan 270 points
7 votes
1 answer 29 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18 in Human Resource Management MAIZALI 300 points
11 votes
4 answers 83 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18 in Miscellaneous Gregory 2,860 points
...