search
Log In

Recent questions tagged arahan-perubahan-kerja

6 votes
0 answers 67 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
asked Oct 9, 2019 in Contract Administration bukhari5199 660 points 5 6 13
4 votes
1 answer 44 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
asked Aug 16, 2019 in Contract Management madnor 460 points 1 2 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...