search
Log In

Recent questions tagged aset

8 votes
1 answer 11 views
Masih ramai penjawat awam yang tidak memahami MPSAS (Malaysia Public Sector Accounting Standards) dalam pengurusan Perakaunan Aset.
asked Mar 22 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,350 points 4 8 14
10 votes
1 answer 35 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
asked Aug 20, 2018 in Assets & Facilities Management Ueki 7,490 points 10 17 32
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...