search
Log In

Recent questions tagged bim

2 votes
1 answer 23 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22 in BIM AfandiRamani 590 points
2 votes
1 answer 33 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9 in BIM AfandiRamani 590 points
5 votes
1 answer 37 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26 in BIM airul81 190 points
5 votes
1 answer 45 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3 in BIM fitsenin 200 points
10 votes
2 answers 31 views
Dalam perisian autodesk revit yang sedang diutarakan sebagai perisian modeler mudah di JKR, mengapa cawangan arkitek tidak menghantar seorang wakil tenaga pengajar untuk setiap unit ? Hal ini menyulitkan pegawai mempelajari perisian tersebut dengan mudah, baik dan cepat.
asked Nov 7, 2018 in Project Management asyalafiq 1,170 points
11 votes
1 answer 25 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
asked Jun 26, 2018 in BIM adib.husin 350 points
16 votes
1 answer 44 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
asked May 3, 2018 in BIM norfarizanazri 370 points
16 votes
3 answers 70 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM aidzil 33,070 points
15 votes
1 answer 27 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
asked Dec 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Akman 650 points
20 votes
1 answer 89 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
asked Dec 14, 2017 in BIM YYTAN 8,000 points
18 votes
2 answers 80 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
asked Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,380 points
15 votes
1 answer 36 views
Penggunaan BIM semakin meluas digunakan dalm industri pembinaan (Architecture, Engineering & Construction) umumnya dan di JKR khususnya. Daripada pemerhatian saya, kaedah kolaborasi antara disiplin perlu diterangkan dengan lebih jelas terutama selepas model yang dibangunkan siap ... cukup untuk perekabentuk faham atau ianya perlu diajar di dalam kursus revit atau nota ringkas atau lesson learnt?
asked Dec 21, 2016 in BIM FaizS 17,340 points
30 votes
4 answers 148 views
26 votes
4 answers 128 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
asked Nov 5, 2015 in BIM badariah 5,330 points
46 votes
5 answers 162 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
asked Aug 12, 2015 in BIM Man 1,850 points
22 votes
1 answer 311 views
Ini penting untuk penambahbaikan pengurusan projek berdasarkan kepada kos, quality, time dan mungkin produktiviti juga. Adakah JKR telah mempunyai "tools" bagi pengukuran ini. OBB yang dilaksanakan sekarang ini macamana? "Return on investment" juga?
asked Jul 2, 2014 in Project Management Mohd Fairuz 26,850 points
16 votes
2 answers 128 views
Ini petikan daripada NSW President of Risk Engineering Society (RES), Pedram Danesh-Mand "First and most important is a culture of professionalism and accountability, including transparent communication and effective collaboration. While there has been greater recognition ... monitor and quantify the risk that this might not occur." Any comments terutamanya daripada Unit Pengurusan Risiko Prokom.
asked May 29, 2014 in Project Management Mohd Fairuz 26,850 points
...