search
Log In

Recent questions tagged bim

3 votes
1 answer 33 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22 in BIM AfandiRamani 740 points 4 14
3 votes
1 answer 40 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9 in BIM AfandiRamani 740 points 4 14
6 votes
1 answer 44 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26 in BIM airul81 200 points 1 2 4
5 votes
1 answer 51 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3 in BIM fitsenin 200 points 1 2 4
10 votes
2 answers 33 views
Dalam perisian autodesk revit yang sedang diutarakan sebagai perisian modeler mudah di JKR, mengapa cawangan arkitek tidak menghantar seorang wakil tenaga pengajar untuk setiap unit ? Hal ini menyulitkan pegawai mempelajari perisian tersebut dengan mudah, baik dan cepat.
asked Nov 7, 2018 in Project Management asyalafiq 1,190 points 7 10 15
11 votes
1 answer 29 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
asked Jun 26, 2018 in BIM adib.husin 350 points 2 2 3
16 votes
1 answer 45 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
asked May 3, 2018 in BIM norfarizanazri 370 points 2 2 5
16 votes
3 answers 70 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM aidzil 33,150 points 15 51 137
15 votes
1 answer 27 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
asked Dec 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Akman 650 points 2 3 8
20 votes
1 answer 90 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
asked Dec 14, 2017 in BIM YYTAN 8,000 points 40 48 65
18 votes
2 answers 83 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
asked Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,400 points 1 5 12
15 votes
1 answer 37 views
Penggunaan BIM semakin meluas digunakan dalm industri pembinaan (Architecture, Engineering & Construction) umumnya dan di JKR khususnya. Daripada pemerhatian saya, kaedah kolaborasi antara disiplin perlu diterangkan dengan lebih jelas terutama selepas model yang dibangunkan siap ... cukup untuk perekabentuk faham atau ianya perlu diajar di dalam kursus revit atau nota ringkas atau lesson learnt?
asked Dec 21, 2016 in BIM FaizS 17,490 points 15 45 120
30 votes
4 answers 150 views
asked Sep 8, 2016 in BIM khairilhizar 38,740 points 30 74 143
26 votes
4 answers 131 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
asked Nov 5, 2015 in BIM badariah 5,330 points 4 7 18
46 votes
5 answers 165 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
asked Aug 12, 2015 in BIM Man 1,850 points 3 13 20
22 votes
1 answer 312 views
Ini penting untuk penambahbaikan pengurusan projek berdasarkan kepada kos, quality, time dan mungkin produktiviti juga. Adakah JKR telah mempunyai "tools" bagi pengukuran ini. OBB yang dilaksanakan sekarang ini macamana? "Return on investment" juga?
asked Jul 2, 2014 in Project Management Mohd Fairuz 27,170 points 72 155 199
16 votes
2 answers 128 views
Ini petikan daripada NSW President of Risk Engineering Society (RES), Pedram Danesh-Mand "First and most important is a culture of professionalism and accountability, including transparent communication and effective collaboration. While there has been greater recognition ... monitor and quantify the risk that this might not occur." Any comments terutamanya daripada Unit Pengurusan Risiko Prokom.
asked May 29, 2014 in Project Management Mohd Fairuz 27,170 points 72 155 199
...