search
Log In

Recent questions tagged building

9 votes
2 answers 50 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
asked May 10 in Fixed Asset (Tak Alih) FIsnani 590 points 1 3 9
13 votes
1 answer 43 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
asked Apr 3 in Fixed Asset (Tak Alih) Zulkifli 330 points 2 2 4
14 votes
1 answer 63 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
asked Jan 10, 2018 in Assets & Facilities Management shahairulsairi 3,080 points 3 11 23
14 votes
4 answers 80 views
Untuk struktur keluli yang menggunakan sambungan kimpalan, bagaimana kita menentukan kekuatan kimpalan yang dibuat tersebut adalah memenuhi kekuatan rekabentuk yang diperlukan. Apakah terdapat ujian khas perlu dijalankan atau pihak fabrikator perlu mengemukakan certificate tertentu untuk mengesahkan kekuatan kimpalan tersebut.
asked Apr 4, 2017 in Structure Ezuan 870 points 6 9 16
11 votes
1 answer 81 views
Pembinaan kerja luar tersebut dijalankan setelah pemendapan sudah minima. Apakah kaedah digunapakai untuk mengetahui anggaran masa bagi pemendapan mencapai minima?
asked Dec 6, 2013 in Geotechnical Rosli 8,110 points 25 56 91
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...