search
Log In

Recent questions tagged cerucuk

6 votes
1 answer 71 views
Untuk pengujian cerucuk pile bolehkah ujian Y-Jack menggantikan ujian beban (MLT)? jika tiada specification JKR bolehkah kita meluluskannya?
asked May 14, 2019 in Bridge fareidisa 2,210 points 3 18 37
8 votes
1 answer 67 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
asked May 8, 2019 in Contract Management farizs 5,440 points 12 26 74
14 votes
0 answers 72 views
Seringkali kaedah cerucuk micropile menjadi pilihan kontraktor dalam memberi alternatif design kepada projek jambatan. Mengapa? Apakah aspek penting yang perlu diteliti dalam pengawasan kerja cerucuk micropile bagi projek jambatan? Dan adakah ujian bebanan PDA sahaja mencukupi atas alasan tidak diperuntukkan dalam BQ dan site constraint?
asked Nov 7, 2018 in Structure farizs 5,440 points 12 26 74
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...