search
Log In

Recent questions tagged create

3 votes
1 answer 35 views
Bagaimana kakitangan sokongan atau JKR Negeri yang tiada email jabatan hendak daftar dan kemaskini kursus dalam sistem online Latihan CREaTE??
asked Jul 25 in Helpdesk farizs 5,400 points
9 votes
0 answers 10 views
Adakah setiap KPPKL disetiap cawangan turut mengalami masalah data dan maklumat yang tidak tepat di dalam sistem latihan CREaTE seumpama ini ?
asked Jul 24, 2018 in Helpdesk FizuL 7,130 points
12 votes
1 answer 35 views
Seperti yang kita semua tahu, setiap pegawai haruslah merekod sendiri setiap kursus yang telah dihadiri ke dalam sistem Latihan JKR melainkan kursus induk dan kursus dalaman kerana ianya direkodkan oleh pihak PPKL atau penganjur kursus. Namun masih ramai pegawai ... soalan saya, apakah perbezaan antara Pembelajaran Umum, Kursus Luar dan Pembelajaran Kendiri di dalam Sistem Latihan JKR, CREaTE?
asked Jul 10, 2018 in Human Resource Management fatihah.adnan 250 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...