search
Log In

Recent questions tagged fail-projek

8 votes
1 answer 23 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 1,740 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...