search
Log In

Recent questions tagged human-quality

5 votes
1 answer 43 views
Apakah tajuk latihan atau kursus dalaman yang telah dianjurkan oleh pihak JKR itu mengikut kehendak kerjaya kakitangan mengikut bidang semasa yang terwujud di JKR dan seiring dengan perkembangan semasa bidang pembinaan? Sudahkah kajian telah dilaksanakan terhadap keberkesanan peningkatan kualiti dan output di kalangan kakitangan susulan kepada latihan tersebut?
asked Oct 16 in Human Resource Management TanCK 41,870 points 103 172 285
14 votes
1 answer 62 views
Sedia maklum, pembangunan modal insan di kalangan pegawai sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jika pembangunan modal insan boleh diukur dengan angka: Berapa ramai pegawai JKR menyambung pelajaran di peringkat Ijazah, Sarjana dan Doktor Falsafah? Berapa ramai pegawai JKR ... , Sr, Ar? Berapa ramai pegawai JKR diiktiraf sebagai Professional Engineer (P.Eng) dan Member of IEM (MIEM)?
asked Jun 21, 2017 in Human Resource Management KHAIRUL AMIRUL 17,160 points 26 61 120
28 votes
0 answers 76 views
Melalui pemerhatian, didapati terdapat beberapa pegawai yang cuti belajar bergaji penuh dengan HLP tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan seperti dalam kontrak tajaan JPA bagi HLP. Pada pendapat saya pihak pengurusan perlu memantau status ... manusia harus memantau keadaan ini dan tidak menaruh sepenuh kepercayaan kepada JPA dalam memantau pelajar tajaan mereka. Wallahualam
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management suzana 1,410 points 4 9 23
15 votes
2 answers 53 views
JKR sebagai badan teknikal terulung dan tertua di Malaysia telah menyiapkan pelbagai projek dengan pengalaman yang sangat luas. Bagaimana pula dengan tahap keberkesanan JKR terhadap 'marketing strategy' dan 'image control' bagi menjaga reputasi Jabatan? Bukan sahaja dari segi menjayakan projek, tetapi juga dari segi pentadbiran sumber manusia dan kebolehan berkomunikasi dengan pelbagai pihak...
asked May 20, 2015 in Human Resource Management szshah 14,020 points 28 46 82
11 votes
1 answer 49 views
Kepada otai otai d jkr...ask ourself what legacy are we leaving to the next generations in jkr....pride and values are depleting by the day in what we do. Can we do aomething about it now b4 its too late?
asked Dec 3, 2013 in Project Management abrahmans 9,040 points 17 34 84
14 votes
5 answers 168 views
JKR merupakan agensi teknikal terulung di Malaysia. Dan usia JKR telah menjangkau 140 tahun. Walaubagaimanapun, budaya dan cara kerja masih lagi tidak berubah malah sukar pula untuk menerima perubahan. Seharusnya kita mempunyai sikap sebagaimana ... seharusnya mempunyai sikap berlumba-lumba untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik atau mungkin menghasilkan sesuatu inovasi untuk kebaikan semua.
asked Oct 22, 2013 in Human Resource Management shahiena 2,470 points 8 18 31
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...