search
Log In

Recent questions tagged jalan

2 votes
0 answers 13 views
Apakah semua jenis Bonggol Jalan yang telah dipasang oleh pihak JKR tidak kiranya berada di Jalan Persekutuan atau Jalan Nageri telah disediakan program penyenggaraan terhadap semua komponen bonggol yang berkaitan seperti tersenarai di bawah:- Bentuk ... mengelakkan terjadinya dispute undang-undang? Adakan kajian terhadap kadar penurunan kejadian kemalangan juga disemak dan diteliti semuala?
asked Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 43,480 points 103 180 306
6 votes
1 answer 47 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
asked Dec 12, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 780 points 1 8 14
6 votes
0 answers 31 views
Apabila disebut hal berkaitan dengan MARRIS, dalam Perlembagaan Malaysia jelas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan penyenggaraan Negeri adalah merujuk kepada JKR Negeri. Jadi di manakah peranan JKR Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan?
asked Dec 12, 2019 in Assets & Facilities Management elham 780 points 1 8 14
3 votes
0 answers 35 views
Apakah kesan dan impak sekiranya sesuatu jalan yang baru sahaja diturap, terus dibuka kepada pengguna trafik tanpa menunggu sekurang-kurangnya 4 jam atas faktor jalan tersebut mempunyai kapasiti trafik yang tinggi pada waktu siang.
asked Sep 29, 2019 in Pavement ahmadkhairi2 420 points 1 4 10
17 votes
0 answers 32 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 43,480 points 103 180 306
13 votes
1 answer 30 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
asked Oct 15, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 43,480 points 103 180 306
10 votes
1 answer 39 views
Bilakah pewartaan had laju di jalan persekutuan akan dilaksanakan di tapak setelah sesebuah projek pembinaan jalan itu telah siap? Adakah perwartaan had laju itu akan dilaksanakan dengan berpandukan sepenuhnya kepada kehendak rekabentuk mengikut kesesuian lokasi sejurus CPC dikelurakan oleh PD atau dimuktamadkan selepas perlaksanaan road safety audit stage 5?
asked Sep 21, 2018 in Road TanCK 43,480 points 103 180 306
14 votes
1 answer 51 views
20 votes
4 answers 64 views
Mengapa setiap kali perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, had laju kebangsaan mesti diturunkan? Apakah dengan penurunan had laju kebangsaan sebanyak 10 km/j iaitu dari 90 km/j ke 80 km/j dapat memberikan impak yang besar terhadap kesan kemalangan?
asked Jun 28, 2018 in Assets & Facilities Management zamry 1,490 points 7 12 19
14 votes
1 answer 26 views
Bagaimana kajian dibuat atau telah dibuat mengenai produk atau kaedah penampalan pot hole yang lebih baik sama ada dalam penghasilan dari kumpulan KIK yang sedia ada atau kepakaran kita dimana isu Pot Hole yang gagal selalu jadi isu di jalan raya kita
asked Feb 8, 2018 in Road mhairol 2,540 points 7 12 15
20 votes
2 answers 53 views
Sering berlaku masalah pothole berulang terutama pada musim hujan, adakah kaedah yang lebih baik supaya penampalan pothole tidak berulang lagi?
asked Feb 8, 2018 in Road Asri5693 470 points 2 2 4
19 votes
1 answer 43 views
Bagaimana cara penyelesainya jika jalan bawah adalah jalan majlis?
asked Nov 6, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) nazman_akram 4,050 points 5 13 33
14 votes
2 answers 39 views
Banyak produk delineator dalam pasaran. Macamana nak pilih yang mana satu?
asked Jun 24, 2016 in Technical & Contract Admin Rosli 8,110 points 25 56 91
19 votes
5 answers 377 views
Saya menggunakan kemudahan Highway utk bergerak dari satu point A ke point B. Apa yang menarik perhatian saya belakangan ini adalah kelihatan satu Billboard di tepi highway yang saya kategorikan sebagai seksi yang turut melibatkan penggunaan logo JKR. (Rujuk gambar). ... ), selepas RNR Seremban (arah Seremban) dan Lebuhraya LPT Karak-Lanchang (KM96, Arah Lanchang) Sekian utk mendapat pencerahan.
asked Apr 16, 2015 in Stakeholders Management Mohamad Fikri 610 points 2 3 8
16 votes
4 answers 119 views
Mantan KSU KKR (Dato Sri Dr. Abdul Munit Kasmin) ada bercadang untuk diwujudkan jalan /laluan khas motosikal.Tetapi sejauh manakah pelan dan perancangannya?
asked May 30, 2014 in Helpdesk MuhammadBruns 4,280 points 12 35 50
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...