search
Log In

Recent questions tagged jalan

16 votes
0 answers 27 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,910 points
13 votes
1 answer 24 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
asked Oct 15, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 38,910 points
10 votes
1 answer 35 views
Bilakah pewartaan had laju di jalan persekutuan akan dilaksanakan di tapak setelah sesebuah projek pembinaan jalan itu telah siap? Adakah perwartaan had laju itu akan dilaksanakan dengan berpandukan sepenuhnya kepada kehendak rekabentuk mengikut kesesuian lokasi sejurus CPC dikelurakan oleh PD atau dimuktamadkan selepas perlaksanaan road safety audit stage 5?
asked Sep 21, 2018 in Road TanCK 38,910 points
20 votes
4 answers 64 views
Mengapa setiap kali perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, had laju kebangsaan mesti diturunkan? Apakah dengan penurunan had laju kebangsaan sebanyak 10 km/j iaitu dari 90 km/j ke 80 km/j dapat memberikan impak yang besar terhadap kesan kemalangan?
asked Jun 28, 2018 in Assets & Facilities Management zamry 1,470 points
14 votes
1 answer 26 views
Bagaimana kajian dibuat atau telah dibuat mengenai produk atau kaedah penampalan pot hole yang lebih baik sama ada dalam penghasilan dari kumpulan KIK yang sedia ada atau kepakaran kita dimana isu Pot Hole yang gagal selalu jadi isu di jalan raya kita
asked Feb 8, 2018 in Road mhairol 2,540 points
20 votes
2 answers 53 views
Sering berlaku masalah pothole berulang terutama pada musim hujan, adakah kaedah yang lebih baik supaya penampalan pothole tidak berulang lagi?
asked Feb 8, 2018 in Road Asri5693 470 points
19 votes
1 answer 36 views
14 votes
2 answers 37 views
Banyak produk delineator dalam pasaran. Macamana nak pilih yang mana satu?
asked Jun 24, 2016 in Technical & Contract Admin Rosli 8,100 points
19 votes
5 answers 376 views
Saya menggunakan kemudahan Highway utk bergerak dari satu point A ke point B. Apa yang menarik perhatian saya belakangan ini adalah kelihatan satu Billboard di tepi highway yang saya kategorikan sebagai seksi yang turut melibatkan penggunaan logo JKR. (Rujuk gambar). ... ), selepas RNR Seremban (arah Seremban) dan Lebuhraya LPT Karak-Lanchang (KM96, Arah Lanchang) Sekian utk mendapat pencerahan.
asked Apr 16, 2015 in Stakeholders Management Mohamad Fikri 610 points
16 votes
4 answers 117 views
Mantan KSU KKR (Dato Sri Dr. Abdul Munit Kasmin) ada bercadang untuk diwujudkan jalan /laluan khas motosikal.Tetapi sejauh manakah pelan dan perancangannya?
asked May 30, 2014 in Helpdesk MuhammadBruns 4,220 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...