search
Log In

Recent questions tagged jalan-rosak

4 votes
1 answer 44 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
asked Jun 25 in Pavement babyvaliant 380 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...