search
Log In

Recent questions tagged jambatan

5 votes
2 answers 68 views
Tahun ini terdapat beberapa insiden rasuk jambatan yang tumbang dan jatuh patah ketika dalam proses pembinaan...... Apakah JKR telah melaksanakan semakan dan kajian teliti terhadap punca kejadiannya dan pamerkan laporan tersebut sebagai satu rejukan Lesson ... Method Statement pembinaan yang teliti dan bagus akan disimpan dan dijadikan sebagai satu rujukan penting untuk semua projek pembinaan?
asked Dec 17, 2019 in Risk Management TanCK 43,480 points 103 180 306
4 votes
1 answer 41 views
Adakah 'bowing' dan 'hogging' pada Rasuk Pra-Tegasan untuk jambatan menggangu atau memberi kesan kepada kekuatan struktur tersebut?
asked Jul 9, 2019 in Structure AfandiRamani 740 points 1 4 14
5 votes
2 answers 72 views
Ingat bertanya..untuk struktur lama contohnya box culvert atau bridge. Cawangan mana yang boleh dirujuk untuk minta buat structure assessment (forensics)? Terima Kasih
asked May 23, 2019 in Structure fareidisa 2,210 points 3 18 37
6 votes
1 answer 71 views
Untuk pengujian cerucuk pile bolehkah ujian Y-Jack menggantikan ujian beban (MLT)? jika tiada specification JKR bolehkah kita meluluskannya?
asked May 14, 2019 in Bridge fareidisa 2,210 points 3 18 37
13 votes
2 answers 73 views
Gambar diatas adalah struktur ‘pier’ bagi satu ‘brigde span’. Berdasarkan gambar tersebut apakah fungsi struktur pada bahagian kiri dan kanan ‘pier’ tersebut yang di bina daripada 'reinforce concrete', dan adakah binaan struktur itu kekal atau cuma sementara?
asked Nov 19, 2018 in Human Resource Management ADAM.Y 1,920 points 9 12 20
14 votes
0 answers 72 views
Seringkali kaedah cerucuk micropile menjadi pilihan kontraktor dalam memberi alternatif design kepada projek jambatan. Mengapa? Apakah aspek penting yang perlu diteliti dalam pengawasan kerja cerucuk micropile bagi projek jambatan? Dan adakah ujian bebanan PDA sahaja mencukupi atas alasan tidak diperuntukkan dalam BQ dan site constraint?
asked Nov 7, 2018 in Structure farizs 5,440 points 12 26 74
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...