search
Log In

Recent questions tagged kebenaran-merancang

5 votes
0 answers 12 views
Ramai pelejar mahasiswa yang baru termasuk diri saya sendiri menceburi bidang pekerjaan kejuruteraan elektrikal sebaik sahaja tamat pelajarannya di universiti tidak mengetahui/memahami tentang skop kerjanya, apakah yang harus disediakan semasa peringkat pelajarannya?Agar memudahkan mereka lebih memahami budaya, keperluan semasa kerja.
asked May 27 in Human Resource Management YYTAN 8,000 points
11 votes
0 answers 25 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
asked Dec 19, 2018 in Project Management Aufazikri 240 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...