search
Log In

Recent questions tagged kenderaan

12 votes
1 answer 36 views
Pembelian kereta terpakai bagi tujuan untuk pinjaman kerajan perlu dibuat penilaian di JKR Woksyop. Oleh itu:- 1. Apakah yang perlu di bawa bagi tujuan tersebut? 2. Berapa lama ke pemeriksaan kenderaan di jalankan dan waktu operasi 3. Sijil penilaian dikeluarkan pada hari yang sama?
asked Dec 16, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 7,320 points
14 votes
1 answer 39 views
Apakah proses selanjutnya selepas kenderaan jabatan yang terlibat dengan kemalangan dibuat penilaian dan anggaran kos pembaikan di JKR Woksyop
asked Nov 27, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 7,320 points
22 votes
2 answers 77 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
asked Aug 10, 2018 in Procurement Management Asrul Hafiz 310 points
12 votes
1 answer 41 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
asked May 17, 2018 in Moveable Asset (Alih) FizuL 7,430 points
11 votes
0 answers 19 views
Contohnya..bangunan baru JKR yang telah siap dibina tetapi tidak mempunyai fasiliti parkir berbumbung. Soalannya adakah jabatan berkenaan boleh membina sendiri parkir berbumbung selepas mendapat persetujuan bersama dalam mesyuarat jabatan berkenaan atau perlu mendapatkan nasihat/kelulusan pakar di JKR HQ sebelum membina parkir berbumbung di jabatan berkenaan?
asked Jun 11, 2017 in Structure KHAIRUL AMIRUL 16,620 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...