search
Log In

Recent questions tagged kerugian-dan-perbelanjaan

16 votes
1 answer 52 views
Pihak pelanggan telah menyerahkan satu projek kepada JKR untuk dilaksanakan, namun begitu disebabkan beberapa isu kontraktor telah ditamatkan perkhidmatan oleh S.O. Sebelum kontrak tersebut ditamatkan, bayaran pendahuluan hanya dapat dituntut sebanyak RM 1.2 juta dan berbaki RM ... bayaran RM 1.9 juta yang masih belum recoup oleh pihak kontraktor, adakah tindakan jabatan dari segi isu ini?
asked Sep 10, 2018 in Project Management SKhadijah 9,120 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...