search
Log In

Recent questions tagged kkp

16 votes
0 answers 43 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan safety health and environment (SHE) bagi projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian ... dan alam sekitar. HODT ini juga boleh memantau kerja dan menjalankan audit ke atas projek tersebut dalam skop yang berkaitan.
asked Mar 29, 2019 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 1,490 points 3 9 21
13 votes
1 answer 23 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...