search
Log In

Recent questions tagged kualiti-kerja

4 votes
1 answer 44 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
asked Jun 25 in Pavement babyvaliant 380 points
11 votes
2 answers 143 views
Apakah kaedah yang boleh dilaksanakan bagi mengawal kualiti kerja pihak kontraktor di dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan bangunan kerajaan?
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management MeorSLizam 22,260 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...