search
Log In

Recent questions tagged kualiti-kerja

6 votes
1 answer 57 views
Selain cube test, apakah ujian yang harus dan perlu dilaksanakan demi menentukan kualiti dan bancuhan Ready Mix Concrete itu adalah berkualiti untuk mencapai bukan sahaja keperluan kekuatan bah ketahanlaksakkan juga diambilkira? Apakah segala kandungan ramuan ... andai berlaku sesuatu kegagalan diluar jangkaan? Apakah admixture yang dianggap tidak dibenarkan dalam bancuhan ready mix concrete?
asked Oct 23, 2019 in Structure TanCK 43,480 points 103 180 306
5 votes
1 answer 57 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
asked Jun 25, 2019 in Pavement babyvaliant 410 points 1 2 8
11 votes
2 answers 149 views
Apakah kaedah yang boleh dilaksanakan bagi mengawal kualiti kerja pihak kontraktor di dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan bangunan kerajaan?
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management MeorSLizam 22,290 points 21 81 141
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...