search
Log In

Recent questions tagged kuarters

11 votes
3 answers 79 views
Apakah kaedah yang berkesan dan pantas untuk mengetahui kebocoran paip air di dalam dinding rumah?
asked Mar 22, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,150 points 7 7 13
18 votes
1 answer 27 views
20 votes
1 answer 83 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
asked Dec 11, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) mira_smaelz 860 points 3 4 8
8 votes
0 answers 33 views
Sedia maklum, Kuarters Kementerian Kerja Raya (KKR) terdapat hampir di seluruh Malaysia yang diuruskan oleh JKR Daerah mengikut daerah tertentu. Bagaimanakah pengurusan kuarters di JKR Daerah dapat menguruskan dengan cekap dan hubungan kerjasama di antara ... ? Keperluan pegawai pentadbiran (skim [email protected]) bukan kalangan pegawai teknikal untuk mengakses maklumat sistem mySPATA? Bincangkan...
asked Dec 2, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) KHAIRUL AMIRUL 17,220 points 26 62 120
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...