search
Log In

Recent questions tagged melanjutkan-pelajaran

11 votes
1 answer 26 views
Salam...jika ada sesiapa mempunyai sebarang info mengenai pinjaman atau biasiswa yang boleh penjawat awam mohon bg melanjutkan pelajaran, atau cuti yg layak digunakan..sbb saya cuba mencari maklumat yang tepat..mohon pencerahan
asked Aug 17, 2018 in Human Resource Management Ueki 7,490 points 9 17 32
15 votes
5 answers 105 views
Saya merupakan Arkitek, J41 Di Cawangan Arkitek, IP JKR dan berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam pengajian ke peringkat PHD. Adakah JKR menggalakkan kakitangannya dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi? Bagaimana laluan kerjaya, bagi kakitangan yang melanjutkan pelajaran? Adakah sepanjang pengajian tidak di kira pengalaman bekerja? Apakah implikasi kepada kenaikan pangkat?
asked Apr 16, 2018 in Human Resource Management alhafizikhwan 220 points 1 3 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...