search
Log In

Recent questions tagged pelaksanaan-bim

9 votes
1 answer 43 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
asked Mar 21 in BIM reen 370 points
12 votes
2 answers 55 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
asked Jul 27, 2018 in BIM marlis_jkr 680 points
20 votes
2 answers 198 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
asked Apr 15, 2015 in BIM FaizS 17,340 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...