search
Log In

Recent questions tagged pengurusan-kontrak

4 votes
1 answer 60 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
asked Sep 12 in Contract Management khudri 18,150 points
4 votes
1 answer 72 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
asked Aug 23 in Contract Management mhafizs 6,190 points
8 votes
1 answer 49 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
asked May 16 in Contract Management amireffendy 200 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...