search
Log In

Recent questions tagged peralatan

14 votes
1 answer 39 views
Sering menjadi rungutan ketiadaan peralatan ICT seperti komputer desktop. Walaupun permohonan bajet diminta setiap tahun tetapi malangnya tidak diluluskan. sedangkan bebanan kerja kebanyakan mengunapakai aplikasi sistem secara talian. Sekiranya tidak diatasi akan menyukarkan penjawat awam melaksanakan kerja secara efisen, cekap,pantas dan berkesan.
asked Mar 22 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,350 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...