search
Log In

Recent questions tagged perunding

5 votes
2 answers 98 views
Adakah dibenarkan untuk HODT merekabentuk secara in-house dan kemudian penyeliaan dilaksanakan oleh pihak Perunding? Bagaimanakah status liabiliti banggunan tersebut sebab kebiasaannya, HODT yang akan merekabentuk secara in-house dan pegawai JKR yang akan menyelia.
asked Dec 2, 2019 in Structure NanieJ 440 points 1 4 10
4 votes
1 answer 61 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
asked Oct 13, 2019 in Procurement Management shdzain 9,180 points 19 28 82
7 votes
2 answers 72 views
Bagimana kita nak mengenali Perunding mengikut bidang pengkhususan atau kepakaran mereka?
asked Sep 11, 2019 in Stakeholders Management elham 780 points 1 8 14
5 votes
1 answer 28 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
asked Sep 11, 2019 in Assets & Facilities Management elham 780 points 1 8 14
5 votes
1 answer 116 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
asked Sep 6, 2019 in Contract Administration khudri 20,510 points 37 76 165
11 votes
3 answers 98 views
Lukisan pembinaan yang diberikan oleh perunding didapati gagal semasa pembinaan dan perunding tidak mengaku kesilapan mereka. apa yg perlu kita lakukan kepada perunding
asked Mar 22, 2019 in Project Management hasnida 220 points 1 1 3
8 votes
2 answers 38 views
Situasi: Lantikan perunding ukur tanah telah dilaksanakan beserta kos siling dengan TOR yang dipersetujui. Namun, setelah selesai kerja dilaksanakan, terdapat maklumat tambahan yang diperlukan, yang mana ianya tidak termasuk dalam TOR yang telah dipersetujui. Soalan: Apakah yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang melantik?
asked Feb 24, 2019 in Technical & Contract Admin echarmed 220 points 2 4
20 votes
2 answers 204 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
asked Apr 15, 2015 in BIM FaizS 17,700 points 15 45 120
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...