search
Log In

Recent questions tagged perunding

1 vote
1 answer 25 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
asked 6 days ago in Procurement Management shdzain 7,400 points
5 votes
2 answers 58 views
Bagimana kita nak mengenali Perunding mengikut bidang pengkhususan atau kepakaran mereka?
asked Sep 11 in Stakeholders Management elham 460 points
3 votes
1 answer 21 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
asked Sep 11 in Assets & Facilities Management elham 460 points
2 votes
1 answer 102 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
asked Sep 6 in Contract Administration khudri 18,150 points
11 votes
3 answers 88 views
Lukisan pembinaan yang diberikan oleh perunding didapati gagal semasa pembinaan dan perunding tidak mengaku kesilapan mereka. apa yg perlu kita lakukan kepada perunding
asked Mar 22 in Project Management hasnida 220 points
8 votes
2 answers 31 views
Situasi: Lantikan perunding ukur tanah telah dilaksanakan beserta kos siling dengan TOR yang dipersetujui. Namun, setelah selesai kerja dilaksanakan, terdapat maklumat tambahan yang diperlukan, yang mana ianya tidak termasuk dalam TOR yang telah dipersetujui. Soalan: Apakah yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang melantik?
asked Feb 24 in Technical & Contract Admin echarmed 200 points
20 votes
2 answers 198 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
asked Apr 15, 2015 in BIM FaizS 17,340 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...